1.2.5 Vývoj počtu potratů podle druhu a způsobu provedení

Absolutně
Rok umělá přerušení těhotenství mimoděložní ostatní celkem
samovolný miniinterrupce jiné legální UPT celkem z toho ze zdrav. důvodů
2000 878 3 473 734 4 207 470 88 1 5 174
2001 821 3 326 749 4 075 459 110 1 5 007
2002 835 3 190 796 3 986 499 103 5 4 929
2003 891 2 911 790 3 701 442 76 20 4 688
2004 967 2 760 685 3 445 155 92 0 4 504
2005 1 002 2 692 703 3 395 370 110 0 4 507
2006 1 023 2 533 662 3 195 406 74 1 4 293
2007 1 127 2 436 779 3 215 418 66 0 4 408
2008 1 257 2 511 829 3 340 458 97 0 4 694
2009 1 334 2 299 811 3 110 401 88 0 4 532
2010 1 362 2 205 779 2 984 432 81 0 4 427
2011 1 292 2 264 787 3 051 444 88 0 4 431
2012 1 211 2 115 776 2 891 456 69 0 4 171
2013 1 329 2 084 738 2 822 418 88 0 4 239
2014 1 376 1 906 714 2 620 462 78 0 4 074
2015 1 400 1 761 609 2 370 430 110 0 3 880
2016 1 642 1 777 817 2 594 527 122 0 4 358
2017 1 606 1 650 775 2 425 521 169 0 4 200
V přepočtu na 1 000 žen ve fertilním věku (15 - 49 let)
Rok umělá přerušení těhotenství mimoděložní ostatní celkem
samovolný miniinterrupce jiné legální UPT celkem z toho ze zdrav. důvodů
2000 3,2 12,4 2,5 14,9 1,8 0,3 0 18,4
2001 2,5 9,5 2,2 11,7 1,5 0,3 0 14,6
2002 2,5 9,1 2,3 11,5 1,6 0,3 0 14,4
2003 2,7 8,3 2,3 10,6 1,4 0,2 0 13,7
2004 3,4 9,6 2,4 12 0,5 0,3 0 15,7
2005 3,5 9,3 2,4 11,8 1,3 0,4 0 15,6
2006 3,5 8,7 2,3 11 1,4 0,3 0 14,8
2007 3,8 8,3 2,6 10,9 1,4 0,2 0 14,8
2008 4,2 8,3 2,7 11,1 1,5 0,3 0 15
2009 4,3 7,5 2,6 10,1 1,3 0,3 0 15,5
2010 4,4 7,1 2,5 9,6 1,4 0,3 0 14,8
2011 4,3 7,5 2,6 10,1 1,5 0,3 0 14,3
2012 4 7 2,6 9,5 1,5 0,2 0 13,7
2013 4,4 6,7 2,4 9,3 1,4 0,3 0 14
2014 4,6 6,3 2,4 8,7 1,5 0,3 0 13,5
2015 4,6 5,8 2 7,8 1,4 0,4 0 12,8
2016 5,4 5,8 2,7 8,5 1,7 0,4 0 14,3
2017 5,2 5,4 2,5 7,9 1,7 0,6 0 13,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)