1.2.5 Vývoj počtu potratů podle druhu a způsobu provedení

Absolutně
Rok umělá přerušení těhotenství mimoděložní ostatní celkem
samovolný miniinterrupce jiné legální UPT celkem z toho ze zdrav. důvodů
2000 507 1 242 217 1 459 369 70 0 2 036
2001 541 1 010 219 1 229 322 78 0 1 848
2002 543 1 031 221 1 252 271 75 12 1 882
2003 558 866 205 1 071 188 69 16 1 714
2004 624 804 220 1 024 189 60 2 1 710
2005 585 688 209 897 223 52 0 1 534
2006 634 670 194 864 207 70 0 1 568
2007 729 640 207 847 195 90 0 1 666
2008 737 667 255 922 210 94 0 1 753
2009 715 640 212 852 219 80 0 1 647
2010 692 604 220 824 206 74 1 1 591
2011 724 632 201 833 190 65 0 1 622
2012 701 591 206 797 183 64 0 1 562
2013 647 593 226 819 170 79 0 1 545
2014 659 536 199 735 147 66 0 1 460
2015 676 537 221 758 125 58 0 1 492
2016 670 544 214 758 123 78 0 1 506
2017 699 538 210 748 119 81 0 1 528
V přepočtu na 1 000 žen ve fertilním věku (15 - 49 let)
Rok umělá přerušení těhotenství mimoděložní ostatní celkem
samovolný miniinterrupce jiné legální UPT celkem z toho ze zdrav. důvodů
2000 4 9,7 1,7 11,4 2,9 0,5 0 16
2001 4,3 8 1,7 9,7 2,5 0,6 0 14,6
2002 4,3 8,2 1,8 10 2,2 0,6 0,1 15
2003 4,5 7 1,6 8,6 1,5 0,6 0,1 13,8
2004 5 6,5 1,8 8,3 1,5 0,5 0 13,8
2005 4,8 5,6 1,7 7,3 1,8 0,4 0 12,5
2006 5,2 5,5 1,6 7 1,7 0,6 0 12,8
2007 5,9 5,2 1,7 6,9 1,6 0,7 0 13,6
2008 6 5,4 2,1 7,5 1,7 0,8 0 14,2
2009 5,8 5,2 1,7 6,9 1,8 0,6 0 13,4
2010 5,6 4,9 1,8 6,7 1,7 0,6 0 12,9
2011 6 5,2 1,7 6,9 1,6 0,5 0 13,4
2012 5,8 4,9 1,7 6,6 1,5 0,5 0 13
2013 5,4 5 1,9 6,9 1,4 0,7 0 13
2014 5,6 4,5 1,7 6,2 1,2 0,6 0 12,4
2015 5,8 4,6 1,9 6,5 1,1 0,5 0 12,8
2016 5,8 4,7 1,9 6,6 1,1 0,7 0 13,1
2017 6,1 4,7 1,8 6,5 1 0,7 0 13,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)