1.2.5 Vývoj počtu potratů podle druhu a způsobu provedení

Absolutně
Rok umělá přerušení těhotenství mimoděložní ostatní celkem
samovolný miniinterrupce jiné legální UPT celkem z toho ze zdrav. důvodů
2000 703 1 726 226 1 952 397 70 0 2 725
2001 711 1 545 247 1 792 338 80 0 2 583
2002 692 1 438 264 1 702 318 70 0 2 464
2003 685 1 359 209 1 568 335 70 0 2 323
2004 703 1 146 218 1 364 283 43 0 2 110
2005 804 1 105 249 1 354 291 50 0 2 208
2006 830 1 089 233 1 322 270 50 0 2 202
2007 908 1 038 231 1 269 267 75 0 2 252
2008 828 988 256 1 244 250 73 0 2 145
2009 890 900 266 1 166 245 57 0 2 113
2010 749 954 261 1 215 281 42 0 2 006
2011 778 1 043 268 1 311 311 46 0 2 135
2012 783 948 253 1 201 228 59 0 2 043
2013 754 941 270 1 211 248 45 0 2 010
2014 783 1 005 274 1 279 285 84 0 2 146
2015 789 840 297 1 137 262 53 0 1 979
2016 942 737 400 1 137 200 72 0 2 151
2017 926 727 288 1 015 149 76 1 2 018
V přepočtu na 1 000 žen ve fertilním věku (15 - 49 let)
Rok umělá přerušení těhotenství mimoděložní ostatní celkem
samovolný miniinterrupce jiné legální UPT celkem z toho ze zdrav. důvodů
2000 4,3 10,6 1,4 11,9 2,4 0,4 0 16,7
2001 4,4 9,5 1,5 11,1 2,1 0,5 0 15,9
2002 4,3 9 1,6 10,6 2 0,4 0 15,3
2003 4,3 8,5 1,3 9,8 2,1 0,4 0 14,6
2004 4,4 7,2 1,4 8,6 1,8 0,3 0 13,3
2005 5,1 7 1,6 8,5 1,8 0,3 0 13,9
2006 5,3 6,9 1,5 8,4 1,7 0,3 0 14
2007 5,8 6,6 1,5 8,1 1,7 0,5 0 14,3
2008 5,3 6,3 1,6 8 1,6 0,5 0 13,7
2009 5,7 5,8 1,7 7,5 1,6 0,4 0 13,6
2010 4,9 6,2 1,7 7,9 1,8 0,3 0 13
2011 5,1 6,9 1,8 8,7 2,1 0,3 0 14,1
2012 5,2 6,3 1,7 8 1,5 0,4 0 13,6
2013 5,1 6,4 1,8 8,2 1,7 0,3 0 13,6
2014 5,4 6,9 1,9 8,8 2 0,6 0 14,7
2015 5,5 5,8 2,1 7,9 1,8 0,4 0 13,7
2016 6,6 5,2 2,8 8 1,4 0,5 0 15,1
2017 6,6 5,2 2,1 7,2 1,1 0,5 0 14,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)