1.2.5 Vývoj počtu potratů podle druhu a způsobu provedení

Absolutně
Rok umělá přerušení těhotenství mimoděložní ostatní celkem
samovolný miniinterrupce jiné legální UPT celkem z toho ze zdrav. důvodů
2000 1 662 3 350 631 3 981 860 174 0 5 817
2001 1 642 3 135 611 3 746 732 146 0 5 534
2002 1 564 2 884 626 3 510 701 140 0 5 214
2003 1 555 2 556 627 3 183 624 147 0 4 885
2004 1 525 2 597 605 3 202 509 156 0 4 883
2005 1 362 2 461 647 3 108 654 159 0 4 629
2006 1 587 2 243 675 2 918 643 147 0 4 652
2007 1 675 2 320 705 3 025 626 168 0 4 868
2008 1 665 2 383 744 3 127 590 172 0 4 964
2009 1 674 2 004 757 2 761 608 146 0 4 581
2010 1 538 2 086 762 2 848 615 145 0 4 531
2011 1 594 1 961 746 2 707 500 154 0 4 455
2012 1 577 1 920 605 2 525 532 121 0 4 223
2013 1 597 1 921 616 2 537 482 159 0 4 293
2014 1 549 1 730 567 2 297 492 117 0 3 963
2015 1 533 1 641 596 2 237 516 152 0 3 922
2016 1 541 1 520 639 2 159 510 145 1 3 846
2017 1 665 1 570 680 2 250 578 149 0 4 064
V přepočtu na 1 000 žen ve fertilním věku (15 - 49 let)
Rok umělá přerušení těhotenství mimoděložní ostatní celkem
samovolný miniinterrupce jiné legální UPT celkem z toho ze zdrav. důvodů
2000 5,1 10,2 1,9 12,1 2,6 0,5 0 17,7
2001 5,1 9,7 1,9 11,6 2,3 0,5 0 17,2
2002 4,9 9 2 11 2,2 0,4 0 16,3
2003 4,9 8 2 10 2 0,5 0 15,4
2004 4,8 8,2 1,9 10,1 1,6 0,5 0 15,5
2005 4,4 7,9 2,1 9,9 2,1 0,5 0 14,8
2006 5,1 7,2 2,2 9,4 2,1 0,5 0 15
2007 5,4 7,5 2,3 9,8 2 0,5 0 15,8
2008 5,4 7,8 2,4 10,2 1,9 0,6 0 16,2
2009 5,5 6,6 2,5 9,1 2 0,5 0 15
2010 5,1 6,9 2,5 9,4 2 0,5 0 15
2011 5,4 6,7 2,5 9,2 1,7 0,5 0 15,1
2012 5,4 6,6 2,1 8,7 1,8 0,4 0 14,5
2013 5,6 6,7 2,1 8,8 1,7 0,6 0 15
2014 5,5 6,1 2 8,1 1,7 0,4 0 14,1
2015 5,5 5,9 2,2 8,1 1,9 0,5 0 14,2
2016 5,7 5,6 2,3 7,9 1,9 0,5 0 14,1
2017 6,2 5,9 2,5 8,4 2,2 0,6 0 15,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)