1.2.5 Vývoj počtu potratů podle druhu a způsobu provedení

Absolutně
Rok umělá přerušení těhotenství mimoděložní ostatní celkem
samovolný miniinterrupce jiné legální UPT celkem z toho ze zdrav. důvodů
2000 518 1 443 343 1 786 284 96 0 2 400
2001 564 1 290 372 1 662 308 73 0 2 299
2002 592 1 228 324 1 552 249 73 0 2 217
2003 624 1 112 317 1 429 236 73 1 2 127
2004 653 1 015 347 1 362 256 75 0 2 090
2005 627 960 363 1 323 226 80 0 2 030
2006 693 942 313 1 255 248 74 0 2 022
2007 695 874 366 1 240 213 73 0 2 008
2008 771 870 376 1 246 218 75 0 2 092
2009 708 853 370 1 223 201 64 0 1 995
2010 666 847 359 1 206 223 69 1 1 942
2011 689 873 342 1 215 210 58 0 1 962
2012 705 834 345 1 179 223 55 0 1 939
2013 659 780 346 1 126 245 58 0 1 843
2014 712 797 368 1 165 269 51 0 1 928
2015 720 763 343 1 106 226 54 0 1 880
2016 665 777 342 1 119 208 58 0 1 842
2017 620 624 327 951 171 58 0 1 629
V přepočtu na 1 000 žen ve fertilním věku (15 - 49 let)
Rok umělá přerušení těhotenství mimoděložní ostatní celkem
samovolný miniinterrupce jiné legální UPT celkem z toho ze zdrav. důvodů
2000 4,7 13,1 3,1 16,3 2,6 0,9 0 21,9
2001 5,2 11,9 3,4 15,3 2,8 0,7 0 21,2
2002 5,5 11,4 3 14,5 2,3 0,7 0 20,7
2003 5,9 10,4 3 13,4 2,2 0,7 0 20
2004 6,2 9,6 3,3 12,9 2,4 0,7 0 19,7
2005 5,9 9,1 3,4 12,5 2,1 0,8 0 19,2
2006 6,6 8,9 3 11,9 2,3 0,7 0 19,1
2007 6,6 8,3 3,5 11,7 2 0,7 0 19
2008 7,3 8,2 3,5 11,7 2,1 0,7 0 19,7
2009 6,6 8 3,5 11,5 1,9 0,6 0 18,7
2010 6,3 8 3,4 11,4 2,1 0,6 0 18,3
2011 6,6 8,3 3,3 11,6 2 0,6 0 18,8
2012 6,8 8 3,3 11,3 2,1 0,5 0 18,7
2013 6,4 7,6 3,4 10,9 2,4 0,6 0 17,9
2014 7 7,8 3,6 11,5 2,6 0,5 0 19
2015 7,2 7,6 3,4 11 2,2 0,5 0 18,7
2016 6,7 7,8 3,4 11,2 2,1 0,6 0 18,5
2017 6,3 6,3 3,3 9,6 1,7 0,6 0 16,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)