1.2.5 Vývoj počtu potratů podle druhu a způsobu provedení

Absolutně
Rok umělá přerušení těhotenství mimoděložní ostatní celkem
samovolný miniinterrupce jiné legální UPT celkem z toho ze zdrav. důvodů
2000 347 1 100 492 1 592 168 62 0 2 001
2001 409 965 387 1 352 134 56 0 1 817
2002 378 991 345 1 336 134 63 0 1 777
2003 398 959 307 1 266 154 54 1 1 719
2004 418 847 297 1 144 157 62 0 1 624
2005 385 813 272 1 085 131 47 0 1 517
2006 463 790 280 1 070 145 64 0 1 597
2007 504 757 258 1 015 112 65 0 1 584
2008 475 795 288 1 083 138 57 0 1 615
2009 451 670 265 935 127 55 0 1 441
2010 418 661 277 938 142 64 0 1 420
2011 352 606 273 879 111 49 0 1 280
2012 381 563 267 830 151 42 0 1 253
2013 267 557 293 850 200 33 0 1 150
2014 221 461 312 773 144 28 0 1 022
2015 254 462 314 776 150 20 0 1 050
2016 311 469 278 747 122 27 1 1 086
2017 271 496 183 679 131 41 0 991
V přepočtu na 1 000 žen ve fertilním věku (15 - 49 let)
Rok umělá přerušení těhotenství mimoděložní ostatní celkem
samovolný miniinterrupce jiné legální UPT celkem z toho ze zdrav. důvodů
2000 4,4 13,9 6,2 20,2 2,1 0,8 0 25,3
2001 5,2 12,3 4,9 17,3 1,7 0,7 0 23,2
2002 4,9 12,8 4,4 17,2 1,7 0,8 0 22,9
2003 5,2 12,4 4 16,4 2 0,7 0 22,3
2004 5,4 11 3,9 14,9 2 0,8 0 21,1
2005 5 10,6 3,5 14,1 1,7 0,6 0 19,8
2006 6,1 10,4 3,7 14 1,9 0,8 0 20,9
2007 6,6 9,9 3,4 13,3 1,5 0,9 0 20,8
2008 6,2 10,4 3,8 14,2 1,8 0,7 0 21,1
2009 6 8,8 3,5 12,3 1,7 0,7 0 19
2010 5,6 8,8 3,7 12,5 1,9 0,9 0 18,9
2011 4,9 8,4 3,8 12,1 1,5 0,7 0 17,7
2012 5,3 7,9 3,7 11,6 2,1 0,6 0 17,6
2013 3,8 7,9 4,2 12,1 2,9 0,5 0 16,4
2014 3,2 6,7 4,5 11,2 2,1 0,4 0 14,8
2015 3,8 6,8 4,6 11,5 2,2 0,3 0 15,5
2016 4,7 7 4,2 11,2 1,8 0,4 0 16,3
2017 4,1 7,6 2,8 10,3 2 0,6 0 15,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)