1.2.5 Vývoj počtu potratů podle druhu a způsobu provedení

Absolutně
Rok umělá přerušení těhotenství mimoděložní ostatní celkem
samovolný miniinterrupce jiné legální UPT celkem z toho ze zdrav. důvodů
2000 1 291 2 563 512 3 075 583 136 3 4 505
2001 1 123 2 384 683 3 067 624 107 0 4 297
2002 1 149 2 349 519 2 868 501 114 0 4 131
2003 1 263 2 195 585 2 780 496 110 0 4 153
2004 1 258 1 936 640 2 576 542 102 0 3 936
2005 1 320 1 831 639 2 470 498 102 1 3 893
2006 1 383 1 831 595 2 426 462 114 0 3 923
2007 1 389 1 887 682 2 569 615 116 0 4 074
2008 1 334 1 658 690 2 348 487 114 0 3 796
2009 1 413 1 585 640 2 225 454 119 0 3 757
2010 1 304 1 668 643 2 311 438 115 0 3 730
2011 1 288 1 537 684 2 221 391 90 0 3 599
2012 1 227 1 546 782 2 328 521 118 0 3 673
2013 1 414 1 475 745 2 220 424 141 0 3 775
2014 1 534 1 493 725 2 218 435 115 0 3 867
2015 1 595 1 450 590 2 040 357 136 0 3 771
2016 1 485 1 058 738 1 796 345 132 0 3 413
2017 1 509 1 082 750 1 832 345 143 0 3 484
V přepočtu na 1 000 žen ve fertilním věku (15 - 49 let)
Rok umělá přerušení těhotenství mimoděložní ostatní celkem
samovolný miniinterrupce jiné legální UPT celkem z toho ze zdrav. důvodů
2000 4,5 9 1,8 10,7 2 0,5 0 15,7
2001 4 8,4 2,4 10,9 2,2 0,4 0 15,2
2002 4,1 8,4 1,9 10,2 1,8 0,4 0 14,7
2003 4,5 7,9 2,1 10 1,8 0,4 0 14,9
2004 4,5 7 2,3 9,3 1,9 0,4 0 14,2
2005 4,7 6,6 2,3 8,9 1,8 0,4 0 14
2006 5 6,6 2,1 8,8 1,7 0,4 0 14,1
2007 5 6,8 2,5 9,3 2,2 0,4 0 14,7
2008 4,8 6 2,5 8,4 1,7 0,4 0 13,6
2009 5,1 5,7 2,3 8 1,6 0,4 0 13,5
2010 4,7 6 2,3 8,3 1,6 0,4 0 13,4
2011 4,6 5,5 2,5 8 1,4 0,3 0 13
2012 4,4 5,6 2,8 8,4 1,9 0,4 0 13,3
2013 5,2 5,4 2,7 8,1 1,5 0,5 0 13,8
2014 5,6 5,5 2,7 8,2 1,6 0,4 0 14,2
2015 5,9 5,4 2,2 7,6 1,3 0,5 0 14
2016 5,6 4 2,8 6,7 1,3 0,5 0 12,8
2017 5,7 4,1 2,8 6,9 1,3 0,5 0 13,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)