1.2.5 Vývoj počtu potratů podle druhu a způsobu provedení

Absolutně
Rok umělá přerušení těhotenství mimoděložní ostatní celkem
samovolný miniinterrupce jiné legální UPT celkem z toho ze zdrav. důvodů
2000 679 1 775 322 2 097 310 92 2 2 870
2001 699 1 704 372 2 076 371 105 0 2 880
2002 754 1 533 368 1 901 347 82 2 2 739
2003 774 1 422 302 1 724 313 69 1 2 568
2004 752 1 319 269 1 588 280 95 0 2 435
2005 655 1 263 307 1 570 278 69 0 2 294
2006 745 1 220 248 1 468 292 79 0 2 292
2007 816 1 147 284 1 431 292 80 0 2 327
2008 848 1 051 338 1 389 241 59 0 2 296
2009 917 1 027 340 1 367 268 87 0 2 371
2010 904 1 063 285 1 348 217 71 0 2 323
2011 907 1 106 331 1 437 261 92 0 2 436
2012 936 1 059 340 1 399 291 84 0 2 419
2013 873 1 034 337 1 371 288 79 0 2 323
2014 892 987 355 1 342 296 79 0 2 313
2015 892 941 322 1 263 271 97 0 2 252
2016 791 990 502 1 492 480 94 0 2 377
2017 868 832 333 1 165 251 98 0 2 131
V přepočtu na 1 000 žen ve fertilním věku (15 - 49 let)
Rok umělá přerušení těhotenství mimoděložní ostatní celkem
samovolný miniinterrupce jiné legální UPT celkem z toho ze zdrav. důvodů
2000 4,3 11,2 2 13,2 2 0,6 0 18,1
2001 4,4 10,8 2,4 13,2 2,4 0,7 0 18,2
2002 4,8 9,8 2,3 12,1 2,2 0,5 0 17,5
2003 5 9,1 1,9 11 2 0,4 0 16,5
2004 4,8 8,5 1,7 10,2 1,8 0,6 0 15,7
2005 4,2 8,2 2 10,1 1,8 0,4 0 14,8
2006 4,8 7,9 1,6 9,5 1,9 0,5 0 14,8
2007 5,3 7,4 1,8 9,3 1,9 0,5 0 15,1
2008 5,5 6,8 2,2 9 1,6 0,4 0 14,9
2009 6 6,7 2,2 8,9 1,7 0,6 0 15,5
2010 5,9 7 1,9 8,8 1,4 0,5 0 15,2
2011 6 7,4 2,2 9,6 1,7 0,6 0 16,2
2012 6,3 7,1 2,3 9,4 2 0,6 0 16,2
2013 5,9 7 2,3 9,3 2 0,5 0 15,8
2014 6,1 6,8 2,4 9,2 2 0,5 0 15,9
2015 6,2 6,5 2,2 8,8 1,9 0,7 0 15,6
2016 5,5 6,9 3,5 10,5 3,4 0,7 0 16,7
2017 6,1 5,9 2,4 8,2 1,8 0,7 0 15,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)