1.2.5 Vývoj počtu potratů podle druhu a způsobu provedení

Absolutně
Rok umělá přerušení těhotenství mimoděložní ostatní celkem
samovolný miniinterrupce jiné legální UPT celkem z toho ze zdrav. důvodů
2000 540 1 515 347 1 862 558 97 0 2 499
2001 546 1 356 355 1 711 495 87 0 2 344
2002 543 1 369 346 1 715 489 96 2 2 356
2003 495 1 440 370 1 810 560 66 0 2 371
2004 659 1 181 377 1 558 381 83 0 2 300
2005 628 1 165 404 1 569 297 80 0 2 277
2006 650 1 060 426 1 486 267 77 0 2 213
2007 624 1 097 449 1 546 281 80 0 2 250
2008 765 1 015 343 1 358 313 105 0 2 228
2009 793 1 056 345 1 401 318 62 0 2 256
2010 779 989 316 1 305 310 94 1 2 179
2011 722 988 296 1 284 289 73 0 2 079
2012 697 969 277 1 246 263 67 0 2 010
2013 674 929 284 1 213 220 74 0 1 961
2014 579 970 323 1 293 208 74 0 1 946
2015 601 846 298 1 144 169 71 0 1 816
2016 677 822 286 1 108 181 70 0 1 855
2017 683 668 299 967 156 79 0 1 729
V přepočtu na 1 000 žen ve fertilním věku (15 - 49 let)
Rok umělá přerušení těhotenství mimoděložní ostatní celkem
samovolný miniinterrupce jiné legální UPT celkem z toho ze zdrav. důvodů
2000 3,9 11,1 2,5 13,6 4,1 0,7 0 18,2
2001 4 10 2,6 12,6 3,6 0,6 0 17,3
2002 4 10,2 2,6 12,7 3,6 0,7 0 17,5
2003 3,7 10,8 2,8 13,6 4,2 0,5 0 17,8
2004 5 8,9 2,8 11,8 2,9 0,6 0 17,4
2005 4,8 8,8 3,1 11,9 2,3 0,6 0 17,3
2006 5 8,1 3,2 11,3 2 0,6 0 16,9
2007 4,8 8,4 3,4 11,8 2,1 0,6 0 17,2
2008 5,8 7,7 2,6 10,4 2,4 0,8 0 17
2009 6,1 8,1 2,6 10,7 2,4 0,5 0 17,3
2010 6 7,6 2,4 10 2,4 0,7 0 16,8
2011 5,6 7,7 2,3 10 2,3 0,6 0 16,2
2012 5,5 7,6 2,2 9,8 2,1 0,5 0 15,8
2013 5,4 7,4 2,3 9,7 1,8 0,6 0 15,6
2014 4,7 7,8 2,6 10,4 1,7 0,6 0 15,7
2015 4,9 6,9 2,4 9,3 1,4 0,6 0 14,8
2016 5,6 6,8 2,4 9,1 1,5 0,6 0 15,3
2017 5,7 5,6 2,5 8,1 1,3 0,7 0 14,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)