1.2.5 Vývoj počtu potratů podle druhu a způsobu provedení

Absolutně
Rok umělá přerušení těhotenství mimoděložní ostatní celkem
samovolný miniinterrupce jiné legální UPT celkem z toho ze zdrav. důvodů
2000 11 300 28 418 6 205 34 623 6 472 1 432 15 47 370
2001 11 116 26 253 6 275 32 528 6 019 1 411 2 45 057
2002 11 256 25 147 5 995 31 142 5 606 1 321 24 43 743
2003 11 660 23 325 5 973 29 298 5 385 1 288 58 42 304
2004 12 402 21 715 5 859 27 574 4 597 1 339 9 41 324
2005 12 245 20 519 5 934 26 453 4 678 1 324 1 40 023
2006 13 326 19 537 5 815 25 352 4 779 1 278 3 39 959
2007 14 102 19 201 6 213 25 414 4 789 1 401 0 40 917
2008 14 273 19 343 6 417 25 760 4 569 1 413 0 41 446
2009 14 629 18 211 6 425 24 636 4 567 1 263 0 40 528
2010 13 981 17 797 6 201 23 998 4 423 1 287 7 39 273
2011 13 637 17 701 6 354 24 055 4 400 1 172 0 38 864
2012 13 516 16 768 6 264 23 032 4 488 1 186 0 37 734
2013 13 708 16 439 6 275 22 714 4 350 1 265 0 37 687
2014 13 857 15 664 6 229 21 893 4 430 1 207 0 36 957
2015 14 082 14 413 5 990 20 403 4 114 1 276 0 35 761
2016 14 212 13 847 6 559 20 406 4 228 1 300 3 35 921
2017 14 190 13 296 6 119 19 415 3 918 1 405 2 35 012
V přepočtu na 1 000 žen ve fertilním věku (15 - 49 let)
Rok umělá přerušení těhotenství mimoděložní ostatní celkem
samovolný miniinterrupce jiné legální UPT celkem z toho ze zdrav. důvodů
2000 4,4 11 2,4 13,3 2,5 0,6 0 18,3
2001 4,3 10,2 2,4 12,7 2,3 0,5 0 17,5
2002 4,4 9,9 2,4 12,2 2,2 0,5 0 17,2
2003 4,6 9,2 2,4 11,6 2,1 0,5 0 16,7
2004 4,9 8,6 2,3 10,9 1,8 0,5 0 16,4
2005 4,9 8,1 2,4 10,5 1,9 0,5 0 15,9
2006 5,3 7,8 2,3 10,1 1,9 0,5 0 15,9
2007 5,6 7,6 2,5 10,1 1,9 0,6 0 16,2
2008 5,6 7,6 2,5 10,2 1,8 0,6 0 16,3
2009 5,8 7,2 2,5 9,7 1,8 0,5 0 15,9
2010 5,5 7 2,4 9,5 1,7 0,5 0 15,5
2011 5,5 7,1 2,5 9,6 1,8 0,5 0 15,5
2012 5,4 6,7 2,5 9,3 1,8 0,5 0 15,2
2013 5,6 6,7 2,5 9,2 1,8 0,5 0 15,3
2014 5,7 6,4 2,6 9 1,8 0,5 0 15,2
2015 5,8 6 2,5 8,5 1,7 0,5 0 14,8
2016 5,9 5,8 2,7 8,5 1,8 0,5 0 15
2017 6 5,6 2,6 8,2 1,6 0,6 0 14,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)