1.2.10 Hustota zalidnění (počet obyvatel na km2)

Území Hustota zalidnění (obyv/km2)
Česká republika 134
Hlavní město Praha 2 538
Středočeský kraj 119
Jihočeský kraj 63
Plzeňský kraj 76
Karlovarský kraj 90
Ústecký kraj 154
Liberecký kraj 139
Královéhradecký kraj 116
Pardubický kraj 114
Kraj Vysočina 75
Jihomoravský kraj 163
Olomoucký kraj 121
Zlínský kraj 148
Moravskoslezský kraj 224

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)