1.1.6 Zastoupení osob ve věku 80+ v populaci

Zastoupení osob ve věku 80+ v populaci
Území Celkem Muži Ženy
počet podíl počet podíl počet podíl
Česká republika 422 688 4,0 % 139 809 2,7 % 282 879 5,3 %
Hl. m. Praha 55 477 4,4 % 18 963 3,1 % 36 514 5,6 %
Středočeský kraj 48 002 3,6 % 15 922 2,4 % 32 080 4,8 %
Jihočeský kraj 26 131 4,1 % 8 864 2,8 % 17 267 5,3 %
Plzeňský kraj 23 240 4,0 % 8 065 2,8 % 15 175 5,2 %
Karlovarský kraj 10 551 3,5 % 3 619 2,5 % 6 932 4,6 %
Ústecký kraj 26 791 3,3 % 8 684 2,1 % 18 107 4,4 %
Liberecký kraj 16 305 3,7 % 5 290 2,4 % 11 015 4,9 %
Královéhradecký kraj 24 450 4,4 % 8 343 3,1 % 16 107 5,8 %
Pardubický kraj 21 955 4,3 % 7 433 2,9 % 14 522 5,6 %
Kraj Vysočina 22 062 4,3 % 7 430 2,9 % 14 632 5,7 %
Jihomoravský kraj 50 550 4,3 % 16 302 2,8 % 34 248 5,7 %
Olomoucký kraj 26 551 4,2 % 8 596 2,8 % 17 955 5,5 %
Zlínský kraj 25 666 4,4 % 8 044 2,8 % 17 622 5,9 %
Moravskoslezský kraj 44 957 3,7 % 14 254 2,4 % 30 703 5,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)