1.1.6 Zastoupení osob ve věku 80+ v populaci

Zastoupení osob ve věku 80+ v populaci
Území Celkem Muži Ženy
počet podíl počet podíl počet podíl
Česká republika 419 451 4,0% 137 912 2,7% 281 539 5,2%
Hl. m. Praha 55 785 4,4% 19 002 3,1% 36 783 5,7%
Středočeský kraj 47 554 3,6% 15 693 2,4% 31 861 4,8%
Jihočeský kraj 25 777 4,0% 8 769 2,8% 17 008 5,3%
Plzeňský kraj 23 076 4,0% 7 977 2,8% 15 099 5,2%
Karlovarský kraj 10 296 3,4% 3 509 2,4% 6 787 4,5%
Ústecký kraj 26 606 3,2% 8 453 2,1% 18 153 4,4%
Liberecký kraj 16 252 3,7% 5 231 2,4% 11 021 4,9%
Královéhradecký kraj 24 273 4,4% 8 258 3,0% 16 015 5,7%
Pardubický kraj 21 770 4,2% 7 393 2,9% 14 377 5,5%
Kraj Vysočina 21 730 4,3% 7 262 2,9% 14 468 5,6%
Jihomoravský kraj 50 188 4,3% 16 082 2,8% 34 106 5,7%
Olomoucký kraj 26 342 4,1% 8 505 2,7% 17 837 5,5%
Zlínský kraj 25 309 4,3% 7 911 2,8% 17 398 5,8%
Moravskoslezský kraj 44 493 3,7% 13 867 2,3% 30 626 4,9%

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)