1.1.6 Zastoupení osob ve věku 80+ v populaci

Zastoupení osob ve věku 80+ v populaci
Území Celkem Muži Ženy
počet podíl počet podíl počet podíl
Česká republika 415 396 3,9 % 135 744 2,6 % 279 652 5,2 %
Hl. m. Praha 56 204 4,5 % 19 058 3,1 % 37 146 5,8 %
Středočeský kraj 46 925 3,6 % 15 486 2,4 % 31 439 4,7 %
Jihočeský kraj 25 364 4,0 % 8 654 2,8 % 16 710 5,2 %
Plzeňský kraj 22 758 4,0 % 7 785 2,7 % 14 973 5,2 %
Karlovarský kraj 10 050 3,4 % 3 366 2,3 % 6 684 4,4 %
Ústecký kraj 26 371 3,2 % 8 228 2,0 % 18 143 4,4 %
Liberecký kraj 16 194 3,7 % 5 159 2,4 % 11 035 4,9 %
Královéhradecký kraj 24 004 4,4 % 8 136 3,0 % 15 868 5,7 %
Pardubický kraj 21 461 4,2 % 7 277 2,9 % 14 184 5,4 %
Kraj Vysočina 21 287 4,2 % 7 107 2,8 % 14 180 5,5 %
Jihomoravský kraj 49 773 4,3 % 15 817 2,8 % 33 956 5,7 %
Olomoucký kraj 26 090 4,1 % 8 432 2,7 % 17 658 5,4 %
Zlínský kraj 24 857 4,2 % 7 709 2,7 % 17 148 5,7 %
Moravskoslezský kraj 44 058 3,6 % 13 530 2,3 % 30 528 4,9 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)