1.1.2 Věková struktura obyvatelstva v krajích a okresech

Muži
věková skupina
Kraj 0-14 Podíl v % 15-64 Podíl v % 65+ Podíl v % Celkem
Hl.m.Praha 43 617 16,1 % 179 531 66,1 % 48 282 17,8 % 271 430
Středočeský 51 414 16,3 % 210 832 66,7 % 53 767 17,0 % 316 013
Jihočeský 95 033 16,4 % 390 600 67,3 % 94 519 16,3 % 580 152
Plzeňský 22 832 15,6 % 98 791 67,7 % 24 389 16,7 % 146 012
Karlovarský 36 459 16,8 % 144 305 66,5 % 36 277 16,7 % 217 041
Ústecký 93 420 15,8 % 403 787 68,3 % 94 136 15,9 % 591 343
Liberecký 49 913 16,1 % 208 337 67,2 % 51 638 16,7 % 309 888
Královéhradecký 41 611 16,2 % 172 058 67,1 % 42 935 16,7 % 256 604
Pardubický 103 241 16,4 % 425 893 67,7 % 100 416 16,0 % 629 550
Vysočina 45 397 15,8 % 193 004 67,1 % 49 443 17,2 % 287 844
Jihomoravský 121 524 18,2 % 443 025 66,3 % 103 553 15,5 % 668 102
Olomoucký 67 379 16,5 % 274 698 67,4 % 65 247 16,0 % 407 324
Zlínský 39 905 15,8 % 170 105 67,3 % 42 701 16,9 % 252 711
Moravskoslezský 44 799 15,7 % 193 852 67,8 % 47 126 16,5 % 285 777
Celkem ČR 856 544 16,4 % 3 508 818 67,2 % 854 429 16,4 % 5 219 791
Ženy
věková skupina
Kraj 0-14 Podíl v % 15-64 Podíl v % 65+ Podíl v % Celkem
Hl.m.Praha 41 365 14,8 % 172 357 61,6 % 65 937 23,6 % 279 659
Středočeský 48 755 15,0 % 204 024 62,9 % 71 404 22,0 % 324 183
Jihočeský 90 627 15,0 % 377 719 62,6 % 134 709 22,3 % 603 055
Plzeňský 21 520 14,4 % 95 076 63,5 % 33 078 22,1 % 149 674
Karlovarský 34 650 15,5 % 140 001 62,4 % 49 608 22,1 % 224 259
Ústecký 88 667 14,4 % 388 935 63,3 % 136 941 22,3 % 614 543
Liberecký 47 794 14,8 % 201 999 62,5 % 73 497 22,7 % 323 290
Královéhradecký 39 487 15,1 % 163 853 62,6 % 58 393 22,3 % 261 733
Pardubický 97 991 14,7 % 424 151 63,8 % 142 821 21,5 % 664 963
Vysočina 43 541 14,9 % 184 752 63,1 % 64 679 22,1 % 292 972
Jihomoravský 115 180 16,8 % 430 515 62,9 % 138 998 20,3 % 684 693
Olomoucký 64 169 15,5 % 260 274 62,9 % 89 313 21,6 % 413 756
Zlínský 38 082 14,9 % 160 467 62,6 % 57 656 22,5 % 256 205
Moravskoslezský 42 305 14,2 % 186 254 62,7 % 68 720 23,1 % 297 279
Celkem ČR 814 133 15,1 % 3 390 377 62,9 % 1 185 754 22,0 % 5 390 264
Celkem
věková skupina
Kraj 0-14 Podíl v % 15-64 Podíl v % 65+ Podíl v % Celkem
Hl.m.Praha 84 982 15,4 % 351 888 63,9 % 114 219 20,7 % 551 089
Středočeský 100 169 15,6 % 414 856 64,8 % 125 171 19,6 % 640 196
Jihočeský 185 660 15,7 % 768 319 64,9 % 229 228 19,4 % 1 183 207
Plzeňský 44 352 15,0 % 193 867 65,6 % 57 467 19,4 % 295 686
Karlovarský 71 109 16,1 % 284 306 64,4 % 85 885 19,5 % 441 300
Ústecký 182 087 15,1 % 792 722 65,7 % 231 077 19,2 % 1 205 886
Liberecký 97 707 15,4 % 410 336 64,8 % 125 135 19,8 % 633 178
Královéhradecký 81 098 15,6 % 335 911 64,8 % 101 328 19,5 % 518 337
Pardubický 201 232 15,5 % 850 044 65,7 % 243 237 18,8 % 1 294 513
Vysočina 88 938 15,3 % 377 756 65,0 % 114 122 19,6 % 580 816
Jihomoravský 236 704 17,5 % 873 540 64,6 % 242 551 17,9 % 1 352 795
Olomoucký 131 548 16,0 % 534 972 65,2 % 154 560 18,8 % 821 080
Zlínský 77 987 15,3 % 330 572 65,0 % 100 357 19,7 % 508 916
Moravskoslezský 87 104 14,9 % 380 106 65,2 % 115 846 19,9 % 583 056
Celkem ČR 1 670 677 15,7 % 6 899 195 65,0 % 2 040 183 19,2 % 10 610 055

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)