1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

Počty obyvatel podle věku a pohlaví k 1.7.

Zastoupení obyvatel podle věku a pohlaví k 1.7.