1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

k 1.7.2017
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 5 944 1,0 % 3 042 1,1 % 2 902 1,0 %
1–4 22 697 3,9 % 11 646 4,1 % 11 051 3,7 %
5–9 30 266 5,2 % 15 591 5,5 % 14 675 4,9 %
10–14 27 775 4,8 % 14 305 5,0 % 13 470 4,5 %
15–19 26 088 4,5 % 13 403 4,7 % 12 685 4,3 %
20–24 30 579 5,2 % 15 662 5,5 % 14 917 5,0 %
25–29 37 679 6,5 % 19 466 6,8 % 18 213 6,1 %
30–34 38 113 6,5 % 19 918 7,0 % 18 195 6,1 %
35–39 43 355 7,4 % 22 497 7,9 % 20 858 7,0 %
40–44 49 166 8,4 % 25 310 8,9 % 23 856 8,0 %
45–49 39 921 6,8 % 20 435 7,2 % 19 486 6,6 %
50–54 39 627 6,8 % 20 003 7,0 % 19 624 6,6 %
55–59 37 038 6,4 % 18 509 6,5 % 18 529 6,2 %
60–64 40 348 6,9 % 19 464 6,8 % 20 884 7,0 %
65–69 37 549 6,4 % 17 192 6,0 % 20 357 6,8 %
70–74 30 099 5,2 % 12 920 4,5 % 17 179 5,8 %
75–79 20 847 3,6 % 8 139 2,8 % 12 708 4,3 %
80–84 14 298 2,5 % 4 925 1,7 % 9 373 3,2 %
85–89 8 334 1,4 % 2 413 0,8 % 5 921 2,0 %
90–94 2 823 0,5 % 694 0,2 % 2 129 0,7 %
95+ 493 0,1 % 103 0,0 % 390 0,1 %
Celkem 583 039 100,0 % 285 637 100,0 % 297 402 100,0 %
k 31.12.2017
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 6 068 1,0 % 3 106 1,1 % 2 962 1,0 %
1–4 22 847 3,9 % 11 703 4,1 % 11 144 3,7 %
5–9 29 879 5,1 % 15 368 5,4 % 14 511 4,9 %
10–14 28 310 4,9 % 14 622 5,1 % 13 688 4,6 %
15–19 26 163 4,5 % 13 428 4,7 % 12 735 4,3 %
20–24 29 563 5,1 % 15 191 5,3 % 14 372 4,8 %
25–29 37 440 6,4 % 19 328 6,8 % 18 112 6,1 %
30–34 37 879 6,5 % 19 803 6,9 % 18 076 6,1 %
35–39 42 413 7,3 % 22 068 7,7 % 20 345 6,8 %
40–44 49 500 8,5 % 25 424 8,9 % 24 076 8,1 %
45–49 40 734 7,0 % 20 855 7,3 % 19 879 6,7 %
50–54 39 553 6,8 % 20 004 7,0 % 19 549 6,6 %
55–59 36 648 6,3 % 18 313 6,4 % 18 335 6,2 %
60–64 40 213 6,9 % 19 438 6,8 % 20 775 7,0 %
65–69 37 661 6,5 % 17 270 6,0 % 20 391 6,9 %
70–74 30 903 5,3 % 13 316 4,7 % 17 587 5,9 %
75–79 21 221 3,6 % 8 351 2,9 % 12 870 4,3 %
80–84 14 209 2,4 % 4 901 1,7 % 9 308 3,1 %
85–89 8 470 1,5 % 2 484 0,9 % 5 986 2,0 %
90–94 2 877 0,5 % 692 0,2 % 2 185 0,7 %
95+ 505 0,1 % 112 0,0 % 393 0,1 %
Celkem 583 056 100,0 % 285 777 100,0 % 297 279 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)