1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

k 1.7.2016
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 5 817 1,0 % 2 957 1,0 % 2 860 1,0 %
1–4 22 385 3,8 % 11 515 4,0 % 10 870 3,6 %
5–9 30 766 5,3 % 15 866 5,5 % 14 900 5,0 %
10–14 27 016 4,6 % 13 874 4,9 % 13 142 4,4 %
15–19 26 102 4,5 % 13 436 4,7 % 12 666 4,2 %
20–24 32 871 5,6 % 16 820 5,9 % 16 051 5,4 %
25–29 38 107 6,5 % 19 687 6,9 % 18 420 6,2 %
30–34 38 694 6,6 % 20 211 7,1 % 18 483 6,2 %
35–39 45 370 7,8 % 23 455 8,2 % 21 915 7,4 %
40–44 48 209 8,3 % 24 859 8,7 % 23 350 7,8 %
45–49 38 939 6,7 % 19 929 7,0 % 19 010 6,4 %
50–54 39 757 6,8 % 19 999 7,0 % 19 758 6,6 %
55–59 37 958 6,5 % 18 980 6,6 % 18 978 6,4 %
60–64 40 554 6,9 % 19 413 6,8 % 21 141 7,1 %
65–69 37 372 6,4 % 17 103 6,0 % 20 269 6,8 %
70–74 28 439 4,9 % 12 112 4,2 % 16 327 5,5 %
75–79 20 133 3,4 % 7 763 2,7 % 12 370 4,1 %
80–84 14 435 2,5 % 4 931 1,7 % 9 504 3,2 %
85–89 8 085 1,4 % 2 337 0,8 % 5 748 1,9 %
90–94 2 718 0,5 % 689 0,2 % 2 029 0,7 %
95+ 428 0,1 % 87 0,0 % 341 0,1 %
Celkem 584 155 100,0 % 286 023 100,0 % 298 132 100,0 %
k 31.12.2016
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 5 817 1,0 % 2 977 1,0 % 2 840 1,0 %
1–4 22 548 3,9 % 11 590 4,1 % 10 958 3,7 %
5–9 30 663 5,3 % 15 815 5,5 % 14 848 5,0 %
10–14 27 265 4,7 % 14 003 4,9 % 13 262 4,5 %
15–19 26 040 4,5 % 13 398 4,7 % 12 642 4,2 %
20–24 31 629 5,4 % 16 158 5,7 % 15 471 5,2 %
25–29 37 976 6,5 % 19 634 6,9 % 18 342 6,2 %
30–34 38 410 6,6 % 20 061 7,0 % 18 349 6,2 %
35–39 44 371 7,6 % 22 964 8,0 % 21 407 7,2 %
40–44 48 915 8,4 % 25 236 8,8 % 23 679 8,0 %
45–49 39 184 6,7 % 20 052 7,0 % 19 132 6,4 %
50–54 39 768 6,8 % 20 029 7,0 % 19 739 6,6 %
55–59 37 480 6,4 % 18 732 6,6 % 18 748 6,3 %
60–64 40 512 6,9 % 19 511 6,8 % 21 001 7,1 %
65–69 37 463 6,4 % 17 130 6,0 % 20 333 6,8 %
70–74 29 323 5,0 % 12 543 4,4 % 16 780 5,6 %
75–79 20 494 3,5 % 7 936 2,8 % 12 558 4,2 %
80–84 14 391 2,5 % 4 950 1,7 % 9 441 3,2 %
85–89 8 202 1,4 % 2 347 0,8 % 5 855 2,0 %
90–94 2 767 0,5 % 696 0,2 % 2 071 0,7 %
95+ 480 0,1 % 93 0,0 % 387 0,1 %
Celkem 583 698 100,0 % 285 855 100,0 % 297 843 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)