1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

k 1.7.2015
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 5 695 1,0% 2 883 1,0% 2 812 0,9%
1–4 22 500 3,8% 11 601 4,1% 10 899 3,6%
5–9 30 602 5,2% 15 761 5,5% 14 841 5,0%
10–14 26 491 4,5% 13 644 4,8% 12 847 4,3%
15–19 26 359 4,5% 13 532 4,7% 12 827 4,3%
20–24 35 120 6,0% 17 985 6,3% 17 135 5,7%
25–29 38 391 6,6% 19 838 6,9% 18 553 6,2%
30–34 39 332 6,7% 20 552 7,2% 18 780 6,3%
35–39 47 410 8,1% 24 444 8,5% 22 966 7,7%
40–44 46 455 7,9% 23 948 8,4% 22 507 7,5%
45–49 38 661 6,6% 19 752 6,9% 18 909 6,3%
50–54 39 496 6,8% 19 865 6,9% 19 631 6,6%
55–59 39 035 6,7% 19 488 6,8% 19 547 6,5%
60–64 40 641 6,9% 19 295 6,7% 21 346 7,1%
65–69 36 656 6,3% 16 731 5,8% 19 925 6,7%
70–74 27 249 4,7% 11 567 4,0% 15 682 5,3%
75–79 19 426 3,3% 7 418 2,6% 12 008 4,0%
80–84 14 539 2,5% 4 906 1,7% 9 633 3,2%
85–89 7 845 1,3% 2 285 0,8% 5 560 1,9%
90–94 2 582 0,4% 643 0,2% 1 939 0,6%
95+ 343 0,1% 77 0,0% 266 0,1%
Celkem 584 828 100,0% 286 215 100,0% 298 613 100,0%
k 31.12.2015
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 5 817 1,0% 2 936 1,0% 2 881 1,0%
1–4 22 217 3,8% 11 438 4,0% 10 779 3,6%
5–9 30 861 5,3% 15 909 5,6% 14 952 5,0%
10–14 26 757 4,6% 13 733 4,8% 13 024 4,4%
15–19 26 147 4,5% 13 457 4,7% 12 690 4,3%
20–24 34 111 5,8% 17 477 6,1% 16 634 5,6%
25–29 38 244 6,5% 19 740 6,9% 18 504 6,2%
30–34 38 988 6,7% 20 363 7,1% 18 625 6,2%
35–39 46 379 7,9% 23 946 8,4% 22 433 7,5%
40–44 47 515 8,1% 24 483 8,6% 23 032 7,7%
45–49 38 706 6,6% 19 805 6,9% 18 901 6,3%
50–54 39 756 6,8% 19 970 7,0% 19 786 6,6%
55–59 38 450 6,6% 19 233 6,7% 19 217 6,4%
60–64 40 620 6,9% 19 315 6,7% 21 305 7,1%
65–69 37 290 6,4% 17 075 6,0% 20 215 6,8%
70–74 27 558 4,7% 11 684 4,1% 15 874 5,3%
75–79 19 771 3,4% 7 589 2,7% 12 182 4,1%
80–84 14 474 2,5% 4 909 1,7% 9 565 3,2%
85–89 7 969 1,4% 2 330 0,8% 5 639 1,9%
90–94 2 668 0,5% 679 0,2% 1 989 0,7%
95+ 378 0,1% 85 0,0% 293 0,1%
Celkem 584 676 100,0% 286 156 100,0% 298 520 100,0%

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)