1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

k 1.7.2014
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 5 561 0,9 % 2 852 1,0 % 2 709 0,9 %
1–4 23 081 3,9 % 11 901 4,2 % 11 180 3,7 %
5–9 29 911 5,1 % 15 397 5,4 % 14 514 4,9 %
10–14 26 201 4,5 % 13 532 4,7 % 12 669 4,2 %
15–19 27 101 4,6 % 13 896 4,8 % 13 205 4,4 %
20–24 36 731 6,3 % 18 752 6,5 % 17 979 6,0 %
25–29 38 890 6,6 % 20 128 7,0 % 18 762 6,3 %
30–34 40 532 6,9 % 21 205 7,4 % 19 327 6,5 %
35–39 48 999 8,4 % 25 203 8,8 % 23 796 8,0 %
40–44 44 288 7,6 % 22 828 8,0 % 21 460 7,2 %
45–49 39 046 6,7 % 19 890 6,9 % 19 156 6,4 %
50–54 38 707 6,6 % 19 498 6,8 % 19 209 6,4 %
55–59 40 307 6,9 % 20 007 7,0 % 20 300 6,8 %
60–64 40 549 6,9 % 19 214 6,7 % 21 335 7,1 %
65–69 35 630 6,1 % 16 166 5,6 % 19 464 6,5 %
70–74 26 456 4,5 % 11 206 3,9 % 15 250 5,1 %
75–79 18 982 3,2 % 7 224 2,5 % 11 758 3,9 %
80–84 14 524 2,5 % 4 844 1,7 % 9 680 3,2 %
85–89 7 604 1,3 % 2 210 0,8 % 5 394 1,8 %
90–94 2 443 0,4 % 593 0,2 % 1 850 0,6 %
95+ 286 0,0 % 62 0,0 % 224 0,1 %
Celkem 585 829 100,0 % 286 608 100,0 % 299 221 100,0 %
k 31.12.2014
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 5 575 1,0 % 2 831 1,0 % 2 744 0,9 %
1–4 22 785 3,9 % 11 763 4,1 % 11 022 3,7 %
5–9 30 362 5,2 % 15 621 5,5 % 14 741 4,9 %
10–14 26 241 4,5 % 13 566 4,7 % 12 675 4,2 %
15–19 26 561 4,5 % 13 597 4,7 % 12 964 4,3 %
20–24 36 118 6,2 % 18 480 6,5 % 17 638 5,9 %
25–29 38 548 6,6 % 19 930 7,0 % 18 618 6,2 %
30–34 39 683 6,8 % 20 738 7,2 % 18 945 6,3 %
35–39 48 456 8,3 % 24 952 8,7 % 23 504 7,9 %
40–44 45 426 7,8 % 23 421 8,2 % 22 005 7,4 %
45–49 38 640 6,6 % 19 710 6,9 % 18 930 6,3 %
50–54 39 252 6,7 % 19 767 6,9 % 19 485 6,5 %
55–59 39 641 6,8 % 19 753 6,9 % 19 888 6,7 %
60–64 40 700 7,0 % 19 293 6,7 % 21 407 7,2 %
65–69 36 051 6,2 % 16 397 5,7 % 19 654 6,6 %
70–74 26 972 4,6 % 11 462 4,0 % 15 510 5,2 %
75–79 19 096 3,3 % 7 251 2,5 % 11 845 4,0 %
80–84 14 616 2,5 % 4 907 1,7 % 9 709 3,2 %
85–89 7 725 1,3 % 2 240 0,8 % 5 485 1,8 %
90–94 2 500 0,4 % 611 0,2 % 1 889 0,6 %
95+ 313 0,1 % 71 0,0 % 242 0,1 %
Celkem 585 261 100,0 % 286 361 100,0 % 298 900 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)