1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

k 1.7.2015
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 5 309 1,0% 2 716 1,1% 2 593 1,0%
1–4 20 357 4,0% 10 477 4,1% 9 880 3,9%
5–9 26 999 5,3% 13 892 5,5% 13 107 5,1%
10–14 23 749 4,7% 12 199 4,8% 11 550 4,5%
15–19 24 200 4,7% 12 455 4,9% 11 745 4,6%
20–24 31 768 6,2% 16 356 6,5% 15 412 6,0%
25–29 33 564 6,6% 17 516 6,9% 16 048 6,3%
30–34 34 110 6,7% 17 944 7,1% 16 166 6,3%
35–39 40 390 7,9% 21 066 8,3% 19 324 7,5%
40–44 39 863 7,8% 20 486 8,1% 19 377 7,6%
45–49 33 390 6,6% 17 150 6,8% 16 240 6,3%
50–54 33 668 6,6% 17 206 6,8% 16 462 6,4%
55–59 33 921 6,7% 17 304 6,8% 16 617 6,5%
60–64 34 120 6,7% 16 753 6,6% 17 367 6,8%
65–69 32 162 6,3% 15 140 6,0% 17 022 6,6%
70–74 23 534 4,6% 10 364 4,1% 13 170 5,1%
75–79 16 673 3,3% 6 686 2,6% 9 987 3,9%
80–84 12 440 2,4% 4 507 1,8% 7 933 3,1%
85–89 6 814 1,3% 2 149 0,8% 4 665 1,8%
90–94 2 196 0,4% 553 0,2% 1 643 0,6%
95+ 280 0,1% 53 0,0% 227 0,1%
Celkem 509 507 100,0% 252 972 100,0% 256 535 100,0%
k 31.12.2015
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 5 323 1,0% 2 659 1,1% 2 664 1,0%
1–4 20 299 4,0% 10 465 4,1% 9 834 3,8%
5–9 27 165 5,3% 13 968 5,5% 13 197 5,1%
10–14 23 935 4,7% 12 280 4,9% 11 655 4,5%
15–19 23 933 4,7% 12 303 4,9% 11 630 4,5%
20–24 30 865 6,1% 15 889 6,3% 14 976 5,8%
25–29 33 457 6,6% 17 502 6,9% 15 955 6,2%
30–34 33 857 6,6% 17 767 7,0% 16 090 6,3%
35–39 39 635 7,8% 20 708 8,2% 18 927 7,4%
40–44 40 754 8,0% 20 971 8,3% 19 783 7,7%
45–49 33 407 6,6% 17 150 6,8% 16 257 6,3%
50–54 33 936 6,7% 17 317 6,8% 16 619 6,5%
55–59 33 344 6,5% 17 031 6,7% 16 313 6,4%
60–64 34 303 6,7% 16 904 6,7% 17 399 6,8%
65–69 32 580 6,4% 15 403 6,1% 17 177 6,7%
70–74 23 898 4,7% 10 531 4,2% 13 367 5,2%
75–79 16 915 3,3% 6 781 2,7% 10 134 4,0%
80–84 12 393 2,4% 4 505 1,8% 7 888 3,1%
85–89 6 911 1,4% 2 196 0,9% 4 715 1,8%
90–94 2 253 0,4% 568 0,2% 1 685 0,7%
95+ 312 0,1% 66 0,0% 246 0,1%
Celkem 509 475 100,0% 252 964 100,0% 256 511 100,0%

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)