1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

k 1.7.2014
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 5 100 1,0 % 2 635 1,0 % 2 465 1,0 %
1–4 20 700 4,1 % 10 631 4,2 % 10 069 3,9 %
5–9 26 525 5,2 % 13 670 5,4 % 12 855 5,0 %
10–14 23 474 4,6 % 12 054 4,8 % 11 420 4,4 %
15–19 25 077 4,9 % 12 927 5,1 % 12 150 4,7 %
20–24 33 156 6,5 % 17 086 6,7 % 16 070 6,3 %
25–29 33 940 6,7 % 17 629 7,0 % 16 311 6,4 %
30–34 35 053 6,9 % 18 494 7,3 % 16 559 6,4 %
35–39 41 780 8,2 % 21 667 8,6 % 20 113 7,8 %
40–44 38 084 7,5 % 19 579 7,7 % 18 505 7,2 %
45–49 33 666 6,6 % 17 287 6,8 % 16 379 6,4 %
50–54 33 037 6,5 % 16 928 6,7 % 16 109 6,3 %
55–59 34 822 6,8 % 17 696 7,0 % 17 126 6,7 %
60–64 34 001 6,7 % 16 672 6,6 % 17 329 6,7 %
65–69 31 379 6,2 % 14 680 5,8 % 16 699 6,5 %
70–74 22 584 4,4 % 9 917 3,9 % 12 667 4,9 %
75–79 16 341 3,2 % 6 540 2,6 % 9 801 3,8 %
80–84 12 424 2,4 % 4 504 1,8 % 7 920 3,1 %
85–89 6 580 1,3 % 2 041 0,8 % 4 539 1,8 %
90–94 2 050 0,4 % 521 0,2 % 1 529 0,6 %
95+ 233 0,0 % 41 0,0 % 192 0,1 %
Celkem 510 006 100,0 % 253 199 100,0 % 256 807 100,0 %
k 31.12.2014
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 5 297 1,0 % 2 774 1,1 % 2 523 1,0 %
1–4 20 413 4,0 % 10 487 4,1 % 9 926 3,9 %
5–9 26 830 5,3 % 13 813 5,5 % 13 017 5,1 %
10–14 23 564 4,6 % 12 117 4,8 % 11 447 4,5 %
15–19 24 467 4,8 % 12 608 5,0 % 11 859 4,6 %
20–24 32 693 6,4 % 16 829 6,6 % 15 864 6,2 %
25–29 33 702 6,6 % 17 538 6,9 % 16 164 6,3 %
30–34 34 412 6,7 % 18 137 7,2 % 16 275 6,3 %
35–39 41 223 8,1 % 21 461 8,5 % 19 762 7,7 %
40–44 39 048 7,7 % 20 039 7,9 % 19 009 7,4 %
45–49 33 425 6,6 % 17 182 6,8 % 16 243 6,3 %
50–54 33 435 6,6 % 17 118 6,8 % 16 317 6,4 %
55–59 34 513 6,8 % 17 588 6,9 % 16 925 6,6 %
60–64 33 949 6,7 % 16 611 6,6 % 17 338 6,8 %
65–69 31 745 6,2 % 14 887 5,9 % 16 858 6,6 %
70–74 23 158 4,5 % 10 195 4,0 % 12 963 5,0 %
75–79 16 428 3,2 % 6 593 2,6 % 9 835 3,8 %
80–84 12 482 2,4 % 4 513 1,8 % 7 969 3,1 %
85–89 6 716 1,3 % 2 105 0,8 % 4 611 1,8 %
90–94 2 140 0,4 % 538 0,2 % 1 602 0,6 %
95+ 255 0,1 % 43 0,0 % 212 0,1 %
Celkem 509 895 100,0 % 253 176 100,0 % 256 719 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)