1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

k 1.7.2017
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 15 275 1,1 % 7 869 1,2 % 7 406 1,1 %
1–4 62 968 4,7 % 32 152 4,8 % 30 816 4,5 %
5–9 85 364 6,3 % 43 748 6,6 % 41 616 6,1 %
10–14 70 515 5,2 % 36 410 5,5 % 34 105 5,0 %
15–19 58 786 4,4 % 30 262 4,6 % 28 524 4,2 %
20–24 64 929 4,8 % 33 268 5,0 % 31 661 4,6 %
25–29 80 220 6,0 % 40 684 6,1 % 39 536 5,8 %
30–34 90 455 6,7 % 45 429 6,8 % 45 026 6,6 %
35–39 112 736 8,4 % 56 572 8,5 % 56 164 8,2 %
40–44 125 828 9,3 % 64 544 9,7 % 61 284 9,0 %
45–49 94 540 7,0 % 48 846 7,4 % 45 694 6,7 %
50–54 85 620 6,4 % 43 956 6,6 % 41 664 6,1 %
55–59 74 118 5,5 % 37 192 5,6 % 36 926 5,4 %
60–64 85 624 6,4 % 41 620 6,3 % 44 004 6,5 %
65–69 84 215 6,3 % 39 636 6,0 % 44 579 6,5 %
70–74 66 833 5,0 % 29 889 4,5 % 36 944 5,4 %
75–79 39 233 2,9 % 16 077 2,4 % 23 156 3,4 %
80–84 26 202 1,9 % 9 473 1,4 % 16 729 2,5 %
85–89 15 992 1,2 % 5 079 0,8 % 10 913 1,6 %
90–94 5 442 0,4 % 1 432 0,2 % 4 010 0,6 %
95+ 869 0,1 % 194 0,0 % 675 0,1 %
Celkem 1 345 764 100,0 % 664 332 100,0 % 681 432 100,0 %
k 31.12.2017
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 15 558 1,2 % 8 077 1,2 % 7 481 1,1 %
1–4 63 184 4,7 % 32 239 4,8 % 30 945 4,5 %
5–9 85 257 6,3 % 43 663 6,5 % 41 594 6,1 %
10–14 72 705 5,4 % 37 545 5,6 % 35 160 5,1 %
15–19 59 502 4,4 % 30 674 4,6 % 28 828 4,2 %
20–24 63 566 4,7 % 32 580 4,9 % 30 986 4,5 %
25–29 80 130 5,9 % 40 759 6,1 % 39 371 5,8 %
30–34 90 036 6,7 % 45 231 6,8 % 44 805 6,5 %
35–39 110 296 8,2 % 55 363 8,3 % 54 933 8,0 %
40–44 128 138 9,5 % 65 561 9,8 % 62 577 9,1 %
45–49 97 001 7,2 % 50 124 7,5 % 46 877 6,8 %
50–54 86 581 6,4 % 44 436 6,7 % 42 145 6,2 %
55–59 73 611 5,4 % 37 100 5,6 % 36 511 5,3 %
60–64 84 679 6,3 % 41 197 6,2 % 43 482 6,4 %
65–69 84 028 6,2 % 39 562 5,9 % 44 466 6,5 %
70–74 69 477 5,1 % 31 143 4,7 % 38 334 5,6 %
75–79 40 317 3,0 % 16 572 2,5 % 23 745 3,5 %
80–84 26 040 1,9 % 9 434 1,4 % 16 606 2,4 %
85–89 16 210 1,2 % 5 162 0,8 % 11 048 1,6 %
90–94 5 533 0,4 % 1 469 0,2 % 4 064 0,6 %
95+ 946 0,1 % 211 0,0 % 735 0,1 %
Celkem 1 352 795 100,0 % 668 102 100,0 % 684 693 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)