1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

k 1.7.2015
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 14 869 1,1% 7 581 1,2% 7 288 1,1%
1–4 63 177 4,8% 32 365 5,0% 30 812 4,6%
5–9 81 963 6,2% 42 116 6,5% 39 847 6,0%
10–14 63 480 4,8% 32 741 5,0% 30 739 4,6%
15–19 57 058 4,3% 29 275 4,5% 27 783 4,2%
20–24 71 552 5,4% 36 550 5,6% 35 002 5,2%
25–29 80 906 6,1% 41 030 6,3% 39 876 6,0%
30–34 93 494 7,1% 46 910 7,2% 46 584 7,0%
35–39 121 744 9,2% 61 455 9,4% 60 289 9,0%
40–44 114 194 8,6% 59 060 9,1% 55 134 8,2%
45–49 87 246 6,6% 45 113 6,9% 42 133 6,3%
50–54 80 942 6,1% 41 464 6,4% 39 478 5,9%
55–59 78 880 6,0% 39 254 6,0% 39 626 5,9%
60–64 87 711 6,6% 42 496 6,5% 45 215 6,8%
65–69 83 264 6,3% 39 137 6,0% 44 127 6,6%
70–74 56 948 4,3% 25 247 3,9% 31 701 4,7%
75–79 35 739 2,7% 14 417 2,2% 21 322 3,2%
80–84 26 928 2,0% 9 613 1,5% 17 315 2,6%
85–89 15 129 1,1% 4 694 0,7% 10 435 1,6%
90–94 4 885 0,4% 1 260 0,2% 3 625 0,5%
95+ 612 0,0% 126 0,0% 486 0,1%
Celkem 1 320 721 100,0% 651 904 100,0% 668 817 100,0%
k 31.12.2015
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 14 861 1,1% 7 556 1,2% 7 305 1,1%
1–4 62 790 4,7% 32 137 4,9% 30 653 4,6%
5–9 83 573 6,3% 42 959 6,6% 40 614 6,0%
10–14 64 980 4,9% 33 555 5,1% 31 425 4,7%
15–19 57 032 4,3% 29 311 4,5% 27 721 4,1%
20–24 70 081 5,3% 35 783 5,5% 34 298 5,1%
25–29 80 627 6,1% 40 846 6,2% 39 781 5,9%
30–34 92 375 7,0% 46 292 7,1% 46 083 6,9%
35–39 119 805 9,0% 60 419 9,2% 59 386 8,8%
40–44 117 883 8,9% 60 824 9,3% 57 059 8,5%
45–49 88 335 6,7% 45 711 7,0% 42 624 6,3%
50–54 82 547 6,2% 42 314 6,5% 40 233 6,0%
55–59 77 320 5,8% 38 471 5,9% 38 849 5,8%
60–64 87 377 6,6% 42 397 6,5% 44 980 6,7%
65–69 84 654 6,4% 39 796 6,1% 44 858 6,7%
70–74 58 397 4,4% 25 935 4,0% 32 462 4,8%
75–79 36 517 2,8% 14 856 2,3% 21 661 3,2%
80–84 26 704 2,0% 9 565 1,5% 17 139 2,6%
85–89 15 370 1,2% 4 783 0,7% 10 587 1,6%
90–94 4 994 0,4% 1 296 0,2% 3 698 0,6%
95+ 654 0,0% 129 0,0% 525 0,1%
Celkem 1 326 876 100,0% 654 935 100,0% 671 941 100,0%

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)