1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

k 1.7.2014
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 14 687 1,1 % 7 533 1,2 % 7 154 1,1 %
1–4 64 110 4,9 % 32 844 5,1 % 31 266 4,7 %
5–9 78 290 6,0 % 40 246 6,2 % 38 044 5,7 %
10–14 60 651 4,6 % 31 212 4,8 % 29 439 4,4 %
15–19 57 792 4,4 % 29 656 4,6 % 28 136 4,2 %
20–24 74 091 5,7 % 37 895 5,9 % 36 196 5,5 %
25–29 81 848 6,3 % 41 527 6,4 % 40 321 6,1 %
30–34 96 761 7,4 % 48 586 7,5 % 48 175 7,3 %
35–39 124 535 9,5 % 63 112 9,8 % 61 423 9,3 %
40–44 106 481 8,1 % 55 160 8,5 % 51 321 7,7 %
45–49 86 126 6,6 % 44 443 6,9 % 41 683 6,3 %
50–54 77 427 5,9 % 39 564 6,1 % 37 863 5,7 %
55–59 82 363 6,3 % 40 929 6,3 % 41 434 6,2 %
60–64 88 040 6,7 % 42 549 6,6 % 45 491 6,9 %
65–69 80 734 6,2 % 37 959 5,9 % 42 775 6,5 %
70–74 53 440 4,1 % 23 574 3,6 % 29 866 4,5 %
75–79 34 838 2,7 % 13 851 2,1 % 20 987 3,2 %
80–84 27 170 2,1 % 9 684 1,5 % 17 486 2,6 %
85–89 14 639 1,1 % 4 508 0,7 % 10 131 1,5 %
90–94 4 591 0,4 % 1 177 0,2 % 3 414 0,5 %
95+ 525 0,0 % 117 0,0 % 408 0,1 %
Celkem 1 309 139 100,0 % 646 126 100,0 % 663 013 100,0 %
k 31.12.2014
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 14 879 1,1 % 7 608 1,2 % 7 271 1,1 %
1–4 63 573 4,8 % 32 596 5,0 % 30 977 4,7 %
5–9 80 365 6,1 % 41 288 6,4 % 39 077 5,9 %
10–14 61 970 4,7 % 31 933 4,9 % 30 037 4,5 %
15–19 57 048 4,3 % 29 229 4,5 % 27 819 4,2 %
20–24 73 074 5,6 % 37 339 5,8 % 35 735 5,4 %
25–29 81 258 6,2 % 41 247 6,4 % 40 011 6,0 %
30–34 94 702 7,2 % 47 570 7,3 % 47 132 7,1 %
35–39 123 799 9,4 % 62 542 9,6 % 61 257 9,2 %
40–44 110 623 8,4 % 57 333 8,8 % 53 290 8,0 %
45–49 86 250 6,6 % 44 543 6,9 % 41 707 6,3 %
50–54 79 392 6,0 % 40 633 6,3 % 38 759 5,8 %
55–59 80 480 6,1 % 40 050 6,2 % 40 430 6,1 %
60–64 88 075 6,7 % 42 616 6,6 % 45 459 6,8 %
65–69 81 941 6,2 % 38 521 5,9 % 43 420 6,5 %
70–74 55 518 4,2 % 24 574 3,8 % 30 944 4,6 %
75–79 34 970 2,7 % 13 993 2,2 % 20 977 3,1 %
80–84 27 159 2,1 % 9 681 1,5 % 17 478 2,6 %
85–89 14 883 1,1 % 4 605 0,7 % 10 278 1,5 %
90–94 4 775 0,4 % 1 222 0,2 % 3 553 0,5 %
95+ 565 0,0 % 122 0,0 % 443 0,1 %
Celkem 1 315 299 100,0 % 649 245 100,0 % 666 054 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)