1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

k 1.7.2017
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 6 011 1,0 % 3 066 1,1 % 2 945 1,0 %
1–4 23 233 4,0 % 11 903 4,1 % 11 330 3,9 %
5–9 31 463 5,4 % 15 964 5,6 % 15 499 5,3 %
10–14 27 560 4,8 % 14 122 4,9 % 13 438 4,6 %
15–19 24 663 4,3 % 12 563 4,4 % 12 100 4,1 %
20–24 28 746 5,0 % 14 816 5,2 % 13 930 4,8 %
25–29 36 684 6,3 % 18 798 6,6 % 17 886 6,1 %
30–34 39 883 6,9 % 20 666 7,2 % 19 217 6,6 %
35–39 44 968 7,8 % 23 392 8,2 % 21 576 7,4 %
40–44 50 827 8,8 % 26 028 9,1 % 24 799 8,5 %
45–49 39 475 6,8 % 20 418 7,1 % 19 057 6,5 %
50–54 38 215 6,6 % 19 606 6,8 % 18 609 6,4 %
55–59 34 718 6,0 % 17 317 6,0 % 17 401 6,0 %
60–64 40 257 7,0 % 19 614 6,8 % 20 643 7,1 %
65–69 38 195 6,6 % 18 272 6,4 % 19 923 6,8 %
70–74 31 248 5,4 % 13 939 4,9 % 17 309 5,9 %
75–79 19 701 3,4 % 8 343 2,9 % 11 358 3,9 %
80–84 12 856 2,2 % 4 852 1,7 % 8 004 2,7 %
85–89 7 667 1,3 % 2 511 0,9 % 5 156 1,8 %
90–94 2 483 0,4 % 664 0,2 % 1 819 0,6 %
95+ 375 0,1 % 80 0,0 % 295 0,1 %
Celkem 579 228 100,0 % 286 934 100,0 % 292 294 100,0 %
k 31.12.2017
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 6 080 1,0 % 3 104 1,1 % 2 976 1,0 %
1–4 23 327 4,0 % 11 978 4,2 % 11 349 3,9 %
5–9 31 275 5,4 % 15 867 5,5 % 15 408 5,3 %
10–14 28 256 4,9 % 14 448 5,0 % 13 808 4,7 %
15–19 24 915 4,3 % 12 697 4,4 % 12 218 4,2 %
20–24 28 142 4,8 % 14 533 5,0 % 13 609 4,6 %
25–29 36 392 6,3 % 18 654 6,5 % 17 738 6,1 %
30–34 39 761 6,8 % 20 610 7,2 % 19 151 6,5 %
35–39 44 258 7,6 % 23 050 8,0 % 21 208 7,2 %
40–44 51 386 8,8 % 26 329 9,1 % 25 057 8,6 %
45–49 40 405 7,0 % 20 861 7,2 % 19 544 6,7 %
50–54 38 396 6,6 % 19 707 6,8 % 18 689 6,4 %
55–59 34 296 5,9 % 17 130 6,0 % 17 166 5,9 %
60–64 39 805 6,9 % 19 433 6,8 % 20 372 7,0 %
65–69 38 124 6,6 % 18 250 6,3 % 19 874 6,8 %
70–74 32 346 5,6 % 14 448 5,0 % 17 898 6,1 %
75–79 20 234 3,5 % 8 618 3,0 % 11 616 4,0 %
80–84 12 756 2,2 % 4 818 1,7 % 7 938 2,7 %
85–89 7 729 1,3 % 2 543 0,9 % 5 186 1,8 %
90–94 2 532 0,4 % 680 0,2 % 1 852 0,6 %
95+ 401 0,1 % 86 0,0 % 315 0,1 %
Celkem 580 816 100,0 % 287 844 100,0 % 292 972 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)