1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

k 1.7.2017
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 15 123 1,2 % 7 745 1,2 % 7 378 1,1 %
1–4 58 652 4,6 % 30 140 4,8 % 28 512 4,3 %
5–9 70 538 5,5 % 36 156 5,8 % 34 382 5,2 %
10–14 53 630 4,2 % 27 468 4,4 % 26 162 4,0 %
15–19 45 495 3,5 % 23 238 3,7 % 22 257 3,4 %
20–24 57 754 4,5 % 28 488 4,6 % 29 266 4,4 %
25–29 86 739 6,7 % 42 989 6,9 % 43 750 6,6 %
30–34 106 730 8,3 % 53 515 8,6 % 53 215 8,0 %
35–39 119 923 9,3 % 61 233 9,8 % 58 690 8,9 %
40–44 117 754 9,2 % 60 750 9,7 % 57 004 8,6 %
45–49 86 347 6,7 % 44 214 7,1 % 42 133 6,4 %
50–54 81 383 6,3 % 40 574 6,5 % 40 809 6,2 %
55–59 68 230 5,3 % 33 214 5,3 % 35 016 5,3 %
60–64 77 504 6,0 % 36 072 5,8 % 41 432 6,3 %
65–69 76 469 5,9 % 34 240 5,5 % 42 229 6,4 %
70–74 69 610 5,4 % 29 780 4,8 % 39 830 6,0 %
75–79 39 399 3,1 % 16 247 2,6 % 23 152 3,5 %
80–84 27 218 2,1 % 10 092 1,6 % 17 126 2,6 %
85–89 19 168 1,5 % 6 430 1,0 % 12 738 1,9 %
90–94 7 518 0,6 % 2 167 0,3 % 5 351 0,8 %
95+ 1 370 0,1 % 306 0,0 % 1 064 0,2 %
Celkem 1 286 554 100,0 % 625 058 100,0 % 661 496 100,0 %
k 31.12.2017
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 15 296 1,2 % 7 933 1,3 % 7 363 1,1 %
1–4 58 939 4,6 % 30 286 4,8 % 28 653 4,3 %
5–9 71 144 5,5 % 36 386 5,8 % 34 758 5,2 %
10–14 55 853 4,3 % 28 636 4,5 % 27 217 4,1 %
15–19 45 971 3,6 % 23 547 3,7 % 22 424 3,4 %
20–24 56 819 4,4 % 28 063 4,5 % 28 756 4,3 %
25–29 86 178 6,7 % 42 692 6,8 % 43 486 6,5 %
30–34 106 985 8,3 % 53 675 8,5 % 53 310 8,0 %
35–39 118 999 9,2 % 60 698 9,6 % 58 301 8,8 %
40–44 120 690 9,3 % 62 184 9,9 % 58 506 8,8 %
45–49 88 196 6,8 % 45 282 7,2 % 42 914 6,5 %
50–54 81 905 6,3 % 40 914 6,5 % 40 991 6,2 %
55–59 68 039 5,3 % 33 245 5,3 % 34 794 5,2 %
60–64 76 262 5,9 % 35 593 5,7 % 40 669 6,1 %
65–69 75 742 5,9 % 33 931 5,4 % 41 811 6,3 %
70–74 71 467 5,5 % 30 580 4,9 % 40 887 6,1 %
75–79 40 855 3,2 % 16 865 2,7 % 23 990 3,6 %
80–84 26 879 2,1 % 10 017 1,6 % 16 862 2,5 %
85–89 19 258 1,5 % 6 482 1,0 % 12 776 1,9 %
90–94 7 557 0,6 % 2 207 0,4 % 5 350 0,8 %
95+ 1 479 0,1 % 334 0,1 % 1 145 0,2 %
Celkem 1 294 513 100,0 % 629 550 100,0 % 664 963 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)