1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

k 1.7.2016
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 14 874 1,2 % 7 632 1,2 % 7 242 1,1 %
1–4 57 752 4,5 % 29 620 4,8 % 28 132 4,3 %
5–9 69 234 5,4 % 35 591 5,8 % 33 643 5,1 %
10–14 49 780 3,9 % 25 486 4,1 % 24 294 3,7 %
15–19 44 750 3,5 % 22 718 3,7 % 22 032 3,4 %
20–24 60 418 4,7 % 29 774 4,8 % 30 644 4,7 %
25–29 87 563 6,9 % 43 516 7,0 % 44 047 6,7 %
30–34 106 054 8,3 % 53 199 8,6 % 52 855 8,1 %
35–39 121 976 9,6 % 62 335 10,1 % 59 641 9,1 %
40–44 111 770 8,8 % 57 660 9,3 % 54 110 8,3 %
45–49 83 180 6,5 % 42 335 6,9 % 40 845 6,2 %
50–54 80 119 6,3 % 39 792 6,4 % 40 327 6,2 %
55–59 69 463 5,5 % 33 576 5,4 % 35 887 5,5 %
60–64 79 858 6,3 % 37 076 6,0 % 42 782 6,5 %
65–69 78 427 6,2 % 35 015 5,7 % 43 412 6,6 %
70–74 64 992 5,1 % 27 869 4,5 % 37 123 5,7 %
75–79 37 045 2,9 % 15 182 2,5 % 21 863 3,3 %
80–84 27 978 2,2 % 10 306 1,7 % 17 672 2,7 %
85–89 18 977 1,5 % 6 332 1,0 % 12 645 1,9 %
90–94 7 380 0,6 % 2 077 0,3 % 5 303 0,8 %
95+ 1 142 0,1 % 248 0,0 % 894 0,1 %
Celkem 1 272 732 100,0 % 617 339 100,0 % 655 393 100,0 %
k 31.12.2016
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 14 950 1,2 % 7 557 1,2 % 7 393 1,1 %
1–4 58 367 4,6 % 29 996 4,8 % 28 371 4,3 %
5–9 70 054 5,5 % 35 988 5,8 % 34 066 5,2 %
10–14 51 526 4,0 % 26 358 4,2 % 25 168 3,8 %
15–19 45 139 3,5 % 22 990 3,7 % 22 149 3,4 %
20–24 58 818 4,6 % 28 981 4,7 % 29 837 4,5 %
25–29 87 431 6,8 % 43 358 7,0 % 44 073 6,7 %
30–34 106 607 8,3 % 53 426 8,6 % 53 181 8,1 %
35–39 120 979 9,4 % 61 838 9,9 % 59 141 9,0 %
40–44 114 959 9,0 % 59 386 9,6 % 55 573 8,4 %
45–49 84 631 6,6 % 43 217 7,0 % 41 414 6,3 %
50–54 80 992 6,3 % 40 303 6,5 % 40 689 6,2 %
55–59 68 551 5,4 % 33 255 5,4 % 35 296 5,4 %
60–64 78 873 6,2 % 36 620 5,9 % 42 253 6,4 %
65–69 77 318 6,0 % 34 613 5,6 % 42 705 6,5 %
70–74 67 873 5,3 % 29 038 4,7 % 38 835 5,9 %
75–79 38 064 3,0 % 15 690 2,5 % 22 374 3,4 %
80–84 27 558 2,2 % 10 167 1,6 % 17 391 2,6 %
85–89 19 079 1,5 % 6 379 1,0 % 12 700 1,9 %
90–94 7 478 0,6 % 2 125 0,3 % 5 353 0,8 %
95+ 1 261 0,1 % 280 0,0 % 981 0,1 %
Celkem 1 280 508 100,0 % 621 565 100,0 % 658 943 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)