1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

k 1.7.2015
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 14 744 1,2% 7 601 1,2% 7 143 1,1%
1–4 57 207 4,5% 29 343 4,8% 27 864 4,3%
5–9 66 688 5,3% 34 216 5,6% 32 472 5,0%
10–14 46 934 3,7% 24 137 3,9% 22 797 3,5%
15–19 44 449 3,5% 22 512 3,7% 21 937 3,4%
20–24 63 915 5,1% 31 586 5,2% 32 329 5,0%
25–29 88 466 7,0% 44 232 7,2% 44 234 6,8%
30–34 106 154 8,4% 53 422 8,7% 52 732 8,1%
35–39 123 876 9,8% 63 331 10,3% 60 545 9,3%
40–44 105 386 8,3% 54 335 8,9% 51 051 7,9%
45–49 81 474 6,5% 41 287 6,7% 40 187 6,2%
50–54 78 148 6,2% 38 750 6,3% 39 398 6,1%
55–59 72 141 5,7% 34 592 5,7% 37 549 5,8%
60–64 81 486 6,5% 37 830 6,2% 43 656 6,7%
65–69 79 654 6,3% 35 447 5,8% 44 207 6,8%
70–74 60 572 4,8% 26 180 4,3% 34 392 5,3%
75–79 35 428 2,8% 14 377 2,3% 21 051 3,2%
80–84 29 037 2,3% 10 663 1,7% 18 374 2,8%
85–89 18 633 1,5% 6 164 1,0% 12 469 1,9%
90–94 7 164 0,6% 1 969 0,3% 5 195 0,8%
95+ 951 0,1% 206 0,0% 745 0,1%
Celkem 1 262 507 100,0% 612 180 100,0% 650 327 100,0%
k 31.12.2015
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 14 798 1,2% 7 706 1,3% 7 092 1,1%
1–4 57 263 4,5% 29 322 4,8% 27 941 4,3%
5–9 68 575 5,4% 35 294 5,7% 33 281 5,1%
10–14 48 196 3,8% 24 715 4,0% 23 481 3,6%
15–19 44 518 3,5% 22 545 3,7% 21 973 3,4%
20–24 62 181 4,9% 30 669 5,0% 31 512 4,8%
25–29 87 856 6,9% 43 775 7,1% 44 081 6,8%
30–34 105 663 8,3% 53 071 8,6% 52 592 8,1%
35–39 123 134 9,7% 62 934 10,2% 60 200 9,2%
40–44 108 742 8,6% 56 035 9,1% 52 707 8,1%
45–49 81 888 6,5% 41 552 6,8% 40 336 6,2%
50–54 79 409 6,3% 39 383 6,4% 40 026 6,1%
55–59 70 537 5,6% 33 999 5,5% 36 538 5,6%
60–64 81 004 6,4% 37 631 6,1% 43 373 6,6%
65–69 79 692 6,3% 35 515 5,8% 44 177 6,8%
70–74 62 271 4,9% 26 798 4,4% 35 473 5,4%
75–79 36 146 2,9% 14 751 2,4% 21 395 3,3%
80–84 28 398 2,2% 10 444 1,7% 17 954 2,8%
85–89 18 875 1,5% 6 285 1,0% 12 590 1,9%
90–94 7 280 0,6% 2 028 0,3% 5 252 0,8%
95+ 1 023 0,1% 217 0,0% 806 0,1%
Celkem 1 267 449 100,0% 614 669 100,0% 652 780 100,0%

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)