1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

k 1.7.2014
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 14 285 1,1 % 7 338 1,2 % 6 947 1,1 %
1–4 57 301 4,6 % 29 395 4,8 % 27 906 4,3 %
5–9 62 651 5,0 % 32 054 5,3 % 30 597 4,7 %
10–14 44 689 3,6 % 23 032 3,8 % 21 657 3,4 %
15–19 44 618 3,6 % 22 564 3,7 % 22 054 3,4 %
20–24 66 565 5,3 % 33 097 5,5 % 33 468 5,2 %
25–29 89 329 7,1 % 45 011 7,4 % 44 318 6,9 %
30–34 107 893 8,6 % 54 505 9,0 % 53 388 8,3 %
35–39 123 896 9,9 % 63 361 10,4 % 60 535 9,4 %
40–44 98 094 7,8 % 50 579 8,3 % 47 515 7,4 %
45–49 81 533 6,5 % 41 235 6,8 % 40 298 6,3 %
50–54 74 797 6,0 % 36 985 6,1 % 37 812 5,9 %
55–59 75 879 6,1 % 36 101 6,0 % 39 778 6,2 %
60–64 82 225 6,6 % 38 118 6,3 % 44 107 6,8 %
65–69 80 310 6,4 % 35 693 5,9 % 44 617 6,9 %
70–74 56 008 4,5 % 24 343 4,0 % 31 665 4,9 %
75–79 34 798 2,8 % 13 967 2,3 % 20 831 3,2 %
80–84 30 199 2,4 % 11 067 1,8 % 19 132 3,0 %
85–89 18 414 1,5 % 6 010 1,0 % 12 404 1,9 %
90–94 6 773 0,5 % 1 800 0,3 % 4 973 0,8 %
95+ 818 0,1 % 181 0,0 % 637 0,1 %
Celkem 1 251 075 100,0 % 606 436 100,0 % 644 639 100,0 %
k 31.12.2014
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 14 879 1,1 % 7 608 1,2 % 7 271 1,1 %
1–4 63 573 4,8 % 32 596 5,0 % 30 977 4,7 %
5–9 80 365 6,1 % 41 288 6,4 % 39 077 5,9 %
10–14 61 970 4,7 % 31 933 4,9 % 30 037 4,5 %
15–19 57 048 4,3 % 29 229 4,5 % 27 819 4,2 %
20–24 73 074 5,6 % 37 339 5,8 % 35 735 5,4 %
25–29 81 258 6,2 % 41 247 6,4 % 40 011 6,0 %
30–34 94 702 7,2 % 47 570 7,3 % 47 132 7,1 %
35–39 123 799 9,4 % 62 542 9,6 % 61 257 9,2 %
40–44 110 623 8,4 % 57 333 8,8 % 53 290 8,0 %
45–49 86 250 6,6 % 44 543 6,9 % 41 707 6,3 %
50–54 79 392 6,0 % 40 633 6,3 % 38 759 5,8 %
55–59 80 480 6,1 % 40 050 6,2 % 40 430 6,1 %
60–64 88 075 6,7 % 42 616 6,6 % 45 459 6,8 %
65–69 81 941 6,2 % 38 521 5,9 % 43 420 6,5 %
70–74 55 518 4,2 % 24 574 3,8 % 30 944 4,6 %
75–79 34 970 2,7 % 13 993 2,2 % 20 977 3,1 %
80–84 27 159 2,1 % 9 681 1,5 % 17 478 2,6 %
85–89 14 883 1,1 % 4 605 0,7 % 10 278 1,5 %
90–94 4 775 0,4 % 1 222 0,2 % 3 553 0,5 %
95+ 565 0,0 % 122 0,0 % 443 0,1 %
Celkem 1 315 299 100,0 % 649 245 100,0 % 666 054 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)