1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

k 1.7.2017
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 5 455 1,1 % 2 800 1,1 % 2 655 1,0 %
1–4 21 356 4,1 % 10 929 4,3 % 10 427 4,0 %
5–9 28 507 5,5 % 14 557 5,7 % 13 950 5,3 %
10–14 25 407 4,9 % 13 175 5,1 % 12 232 4,7 %
15–19 23 771 4,6 % 12 260 4,8 % 11 511 4,4 %
20–24 27 703 5,4 % 14 324 5,6 % 13 379 5,1 %
25–29 33 516 6,5 % 17 347 6,8 % 16 169 6,2 %
30–34 33 995 6,6 % 17 817 7,0 % 16 178 6,2 %
35–39 39 118 7,6 % 20 449 8,0 % 18 669 7,1 %
40–44 44 573 8,6 % 23 101 9,0 % 21 472 8,2 %
45–49 34 902 6,7 % 17 824 7,0 % 17 078 6,5 %
50–54 33 058 6,4 % 16 639 6,5 % 16 419 6,3 %
55–59 30 562 5,9 % 15 244 6,0 % 15 318 5,9 %
60–64 35 461 6,9 % 17 232 6,7 % 18 229 7,0 %
65–69 33 692 6,5 % 15 824 6,2 % 17 868 6,8 %
70–74 26 756 5,2 % 11 827 4,6 % 14 929 5,7 %
75–79 17 216 3,3 % 7 052 2,8 % 10 164 3,9 %
80–84 12 087 2,3 % 4 355 1,7 % 7 732 3,0 %
85–89 7 315 1,4 % 2 396 0,9 % 4 919 1,9 %
90–94 2 389 0,5 % 664 0,3 % 1 725 0,7 %
95+ 404 0,1 % 82 0,0 % 322 0,1 %
Celkem 517 243 100,0 % 255 898 100,0 % 261 345 100,0 %
k 31.12.2017
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 5 360 1,0 % 2 755 1,1 % 2 605 1,0 %
1–4 21 452 4,1 % 10 997 4,3 % 10 455 4,0 %
5–9 28 325 5,5 % 14 463 5,6 % 13 862 5,3 %
10–14 25 961 5,0 % 13 396 5,2 % 12 565 4,8 %
15–19 23 745 4,6 % 12 305 4,8 % 11 440 4,4 %
20–24 27 003 5,2 % 13 954 5,4 % 13 049 5,0 %
25–29 33 516 6,5 % 17 352 6,8 % 16 164 6,2 %
30–34 33 955 6,6 % 17 824 6,9 % 16 131 6,2 %
35–39 38 276 7,4 % 20 016 7,8 % 18 260 7,0 %
40–44 45 147 8,7 % 23 437 9,1 % 21 710 8,3 %
45–49 35 736 6,9 % 18 271 7,1 % 17 465 6,7 %
50–54 33 198 6,4 % 16 744 6,5 % 16 454 6,3 %
55–59 30 201 5,8 % 15 048 5,9 % 15 153 5,8 %
60–64 35 134 6,8 % 17 107 6,7 % 18 027 6,9 %
65–69 33 741 6,5 % 15 863 6,2 % 17 878 6,8 %
70–74 27 695 5,3 % 12 259 4,8 % 15 436 5,9 %
75–79 17 596 3,4 % 7 273 2,8 % 10 323 3,9 %
80–84 11 974 2,3 % 4 319 1,7 % 7 655 2,9 %
85–89 7 481 1,4 % 2 451 1,0 % 5 030 1,9 %
90–94 2 418 0,5 % 680 0,3 % 1 738 0,7 %
95+ 423 0,1 % 90 0,0 % 333 0,1 %
Celkem 518 337 100,0 % 256 604 100,0 % 261 733 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)