1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

k 1.7.2015
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 5 343 1,0% 2 744 1,1% 2 599 1,0%
1–4 21 470 4,2% 10 962 4,3% 10 508 4,0%
5–9 28 296 5,5% 14 517 5,7% 13 779 5,3%
10–14 23 893 4,6% 12 404 4,9% 11 489 4,4%
15–19 24 156 4,7% 12 492 4,9% 11 664 4,5%
20–24 31 020 6,0% 16 084 6,3% 14 936 5,7%
25–29 33 869 6,6% 17 477 6,8% 16 392 6,3%
30–34 34 775 6,7% 18 200 7,1% 16 575 6,3%
35–39 42 977 8,3% 22 326 8,8% 20 651 7,9%
40–44 41 409 8,0% 21 338 8,4% 20 071 7,7%
45–49 33 082 6,4% 16 851 6,6% 16 231 6,2%
50–54 32 384 6,3% 16 330 6,4% 16 054 6,1%
55–59 32 964 6,4% 16 379 6,4% 16 585 6,4%
60–64 36 253 7,0% 17 471 6,8% 18 782 7,2%
65–69 33 179 6,4% 15 547 6,1% 17 632 6,8%
70–74 23 460 4,5% 10 286 4,0% 13 174 5,0%
75–79 15 947 3,1% 6 352 2,5% 9 595 3,7%
80–84 12 500 2,4% 4 533 1,8% 7 967 3,1%
85–89 6 786 1,3% 2 234 0,9% 4 552 1,7%
90–94 2 179 0,4% 561 0,2% 1 618 0,6%
95+ 305 0,1% 65 0,0% 240 0,1%
Celkem 516 247 100,0% 255 153 100,0% 261 094 100,0%
k 31.12.2015
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 5 288 1,0% 2 736 1,1% 2 552 1,0%
1–4 21 278 4,1% 10 836 4,2% 10 442 4,0%
5–9 28 703 5,6% 14 724 5,8% 13 979 5,4%
10–14 24 046 4,7% 12 470 4,9% 11 576 4,4%
15–19 23 989 4,6% 12 400 4,9% 11 589 4,4%
20–24 30 228 5,9% 15 701 6,2% 14 527 5,6%
25–29 33 617 6,5% 17 372 6,8% 16 245 6,2%
30–34 34 449 6,7% 18 000 7,1% 16 449 6,3%
35–39 42 046 8,1% 21 846 8,6% 20 200 7,7%
40–44 42 462 8,2% 21 918 8,6% 20 544 7,9%
45–49 33 217 6,4% 16 959 6,6% 16 258 6,2%
50–54 32 747 6,3% 16 494 6,5% 16 253 6,2%
55–59 32 229 6,2% 16 027 6,3% 16 202 6,2%
60–64 36 205 7,0% 17 439 6,8% 18 766 7,2%
65–69 33 834 6,6% 15 937 6,2% 17 897 6,9%
70–74 23 794 4,6% 10 429 4,1% 13 365 5,1%
75–79 16 196 3,1% 6 459 2,5% 9 737 3,7%
80–84 12 383 2,4% 4 485 1,8% 7 898 3,0%
85–89 6 897 1,3% 2 269 0,9% 4 628 1,8%
90–94 2 212 0,4% 590 0,2% 1 622 0,6%
95+ 329 0,1% 68 0,0% 261 0,1%
Celkem 516 149 100,0% 255 159 100,0% 260 990 100,0%

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)