1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

k 1.7.2014
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 5 235 1,0 % 2 664 1,0 % 2 571 1,0 %
1–4 21 959 4,3 % 11 204 4,4 % 10 755 4,1 %
5–9 27 450 5,3 % 14 116 5,5 % 13 334 5,1 %
10–14 23 663 4,6 % 12 289 4,8 % 11 374 4,4 %
15–19 24 694 4,8 % 12 750 5,0 % 11 944 4,6 %
20–24 32 281 6,3 % 16 680 6,5 % 15 601 6,0 %
25–29 34 345 6,7 % 17 714 7,0 % 16 631 6,4 %
30–34 35 845 6,9 % 18 773 7,4 % 17 072 6,5 %
35–39 44 409 8,6 % 23 037 9,0 % 21 372 8,2 %
40–44 39 206 7,6 % 20 163 7,9 % 19 043 7,3 %
45–49 33 002 6,4 % 16 736 6,6 % 16 266 6,2 %
50–54 31 563 6,1 % 15 897 6,2 % 15 666 6,0 %
55–59 34 516 6,7 % 17 092 6,7 % 17 424 6,7 %
60–64 36 175 7,0 % 17 464 6,9 % 18 711 7,2 %
65–69 32 166 6,2 % 14 964 5,9 % 17 202 6,6 %
70–74 22 497 4,4 % 9 856 3,9 % 12 641 4,8 %
75–79 15 642 3,0 % 6 194 2,4 % 9 448 3,6 %
80–84 12 602 2,4 % 4 572 1,8 % 8 030 3,1 %
85–89 6 535 1,3 % 2 135 0,8 % 4 400 1,7 %
90–94 2 071 0,4 % 515 0,2 % 1 556 0,6 %
95+ 253 0,0 % 55 0,0 % 198 0,1 %
Celkem 516 109 100,0 % 254 870 100,0 % 261 239 100,0 %
k 31.12.2014
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 5 398 1,0 % 2 753 1,1 % 2 645 1,0 %
1–4 21 660 4,2 % 11 087 4,3 % 10 573 4,0 %
5–9 27 886 5,4 % 14 306 5,6 % 13 580 5,2 %
10–14 23 727 4,6 % 12 328 4,8 % 11 399 4,4 %
15–19 24 316 4,7 % 12 576 4,9 % 11 740 4,5 %
20–24 31 797 6,2 % 16 454 6,4 % 15 343 5,9 %
25–29 34 108 6,6 % 17 568 6,9 % 16 540 6,3 %
30–34 35 084 6,8 % 18 392 7,2 % 16 692 6,4 %
35–39 43 919 8,5 % 22 808 8,9 % 21 111 8,1 %
40–44 40 375 7,8 % 20 767 8,1 % 19 608 7,5 %
45–49 32 962 6,4 % 16 746 6,6 % 16 216 6,2 %
50–54 32 030 6,2 % 16 165 6,3 % 15 865 6,1 %
55–59 33 709 6,5 % 16 737 6,6 % 16 972 6,5 %
60–64 36 318 7,0 % 17 513 6,9 % 18 805 7,2 %
65–69 32 540 6,3 % 15 169 5,9 % 17 371 6,6 %
70–74 23 134 4,5 % 10 151 4,0 % 12 983 5,0 %
75–79 15 696 3,0 % 6 244 2,4 % 9 452 3,6 %
80–84 12 618 2,4 % 4 584 1,8 % 8 034 3,1 %
85–89 6 671 1,3 % 2 199 0,9 % 4 472 1,7 %
90–94 2 147 0,4 % 530 0,2 % 1 617 0,6 %
95+ 277 0,1 % 60 0,0 % 217 0,1 %
Celkem 516 372 100,0 % 255 137 100,0 % 261 235 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)