1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

k 1.7.2017
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 6 653 1,1 % 3 414 1,1 % 3 239 1,0 %
1–4 25 624 4,0 % 13 174 4,3 % 12 450 3,8 %
5–9 34 232 5,4 % 17 440 5,6 % 16 792 5,2 %
10–14 30 691 4,8 % 15 658 5,1 % 15 033 4,6 %
15–19 28 066 4,4 % 14 465 4,7 % 13 601 4,2 %
20–24 32 844 5,2 % 16 723 5,4 % 16 121 5,0 %
25–29 41 163 6,5 % 21 003 6,8 % 20 160 6,2 %
30–34 40 988 6,5 % 21 125 6,8 % 19 863 6,1 %
35–39 48 035 7,6 % 24 848 8,0 % 23 187 7,2 %
40–44 54 618 8,6 % 28 119 9,1 % 26 499 8,2 %
45–49 42 721 6,7 % 21 676 7,0 % 21 045 6,5 %
50–54 41 480 6,6 % 21 017 6,8 % 20 463 6,3 %
55–59 38 827 6,1 % 19 249 6,2 % 19 578 6,1 %
60–64 43 529 6,9 % 20 908 6,7 % 22 621 7,0 %
65–69 41 963 6,6 % 19 326 6,2 % 22 637 7,0 %
70–74 32 881 5,2 % 14 074 4,5 % 18 807 5,8 %
75–79 22 019 3,5 % 8 815 2,8 % 13 204 4,1 %
80–84 14 359 2,3 % 5 100 1,6 % 9 259 2,9 %
85–89 8 758 1,4 % 2 749 0,9 % 6 009 1,9 %
90–94 3 137 0,5 % 763 0,2 % 2 374 0,7 %
95+ 545 0,1 % 103 0,0 % 442 0,1 %
Celkem 633 133 100,0 % 309 749 100,0 % 323 384 100,0 %
k 31.12.2017
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 6 639 1,0 % 3 356 1,1 % 3 283 1,0 %
1–4 25 803 4,1 % 13 307 4,3 % 12 496 3,9 %
5–9 33 855 5,3 % 17 248 5,6 % 16 607 5,1 %
10–14 31 410 5,0 % 16 002 5,2 % 15 408 4,8 %
15–19 28 086 4,4 % 14 488 4,7 % 13 598 4,2 %
20–24 31 826 5,0 % 16 233 5,2 % 15 593 4,8 %
25–29 40 864 6,5 % 20 885 6,7 % 19 979 6,2 %
30–34 40 754 6,4 % 20 990 6,8 % 19 764 6,1 %
35–39 46 949 7,4 % 24 299 7,8 % 22 650 7,0 %
40–44 55 127 8,7 % 28 363 9,2 % 26 764 8,3 %
45–49 43 537 6,9 % 22 156 7,1 % 21 381 6,6 %
50–54 41 665 6,6 % 21 103 6,8 % 20 562 6,4 %
55–59 38 319 6,1 % 19 027 6,1 % 19 292 6,0 %
60–64 43 209 6,8 % 20 793 6,7 % 22 416 6,9 %
65–69 41 747 6,6 % 19 273 6,2 % 22 474 7,0 %
70–74 33 925 5,4 % 14 536 4,7 % 19 389 6,0 %
75–79 22 564 3,6 % 9 056 2,9 % 13 508 4,2 %
80–84 14 297 2,3 % 5 108 1,6 % 9 189 2,8 %
85–89 8 900 1,4 % 2 787 0,9 % 6 113 1,9 %
90–94 3 126 0,5 % 769 0,2 % 2 357 0,7 %
95+ 576 0,1 % 109 0,0 % 467 0,1 %
Celkem 633 178 100,0 % 309 888 100,0 % 323 290 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)