1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

k 1.7.2016
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 6 559 1,0 % 3 404 1,1 % 3 155 1,0 %
1–4 25 342 4,0 % 12 974 4,2 % 12 368 3,8 %
5–9 34 780 5,5 % 17 710 5,7 % 17 070 5,3 %
10–14 29 615 4,7 % 15 130 4,9 % 14 485 4,5 %
15–19 28 045 4,4 % 14 420 4,7 % 13 625 4,2 %
20–24 35 211 5,6 % 17 911 5,8 % 17 300 5,3 %
25–29 41 578 6,6 % 21 163 6,8 % 20 415 6,3 %
30–34 41 779 6,6 % 21 513 6,9 % 20 266 6,3 %
35–39 50 448 8,0 % 26 125 8,4 % 24 323 7,5 %
40–44 53 172 8,4 % 27 370 8,8 % 25 802 8,0 %
45–49 41 613 6,6 % 21 068 6,8 % 20 545 6,3 %
50–54 41 227 6,5 % 20 870 6,7 % 20 357 6,3 %
55–59 40 093 6,3 % 19 807 6,4 % 20 286 6,3 %
60–64 44 107 7,0 % 21 146 6,8 % 22 961 7,1 %
65–69 42 118 6,6 % 19 300 6,2 % 22 818 7,0 %
70–74 30 836 4,9 % 13 142 4,2 % 17 694 5,5 %
75–79 21 007 3,3 % 8 359 2,7 % 12 648 3,9 %
80–84 14 516 2,3 % 5 115 1,6 % 9 401 2,9 %
85–89 8 489 1,3 % 2 638 0,9 % 5 851 1,8 %
90–94 3 075 0,5 % 757 0,2 % 2 318 0,7 %
95+ 471 0,1 % 86 0,0 % 385 0,1 %
Celkem 634 081 100,0 % 310 008 100,0 % 324 073 100,0 %
k 31.12.2016
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 6 667 1,1 % 3 472 1,1 % 3 195 1,0 %
1–4 25 447 4,0 % 13 041 4,2 % 12 406 3,8 %
5–9 34 632 5,5 % 17 642 5,7 % 16 990 5,2 %
10–14 29 989 4,7 % 15 319 4,9 % 14 670 4,5 %
15–19 28 082 4,4 % 14 451 4,7 % 13 631 4,2 %
20–24 33 908 5,3 % 17 229 5,6 % 16 679 5,1 %
25–29 41 533 6,6 % 21 152 6,8 % 20 381 6,3 %
30–34 41 299 6,5 % 21 295 6,9 % 20 004 6,2 %
35–39 49 220 7,8 % 25 455 8,2 % 23 765 7,3 %
40–44 54 211 8,6 % 27 936 9,0 % 26 275 8,1 %
45–49 41 998 6,6 % 21 249 6,9 % 20 749 6,4 %
50–54 41 376 6,5 % 20 969 6,8 % 20 407 6,3 %
55–59 39 410 6,2 % 19 503 6,3 % 19 907 6,1 %
60–64 43 896 6,9 % 21 042 6,8 % 22 854 7,1 %
65–69 42 214 6,7 % 19 391 6,3 % 22 823 7,0 %
70–74 31 858 5,0 % 13 616 4,4 % 18 242 5,6 %
75–79 21 489 3,4 % 8 582 2,8 % 12 907 4,0 %
80–84 14 422 2,3 % 5 091 1,6 % 9 331 2,9 %
85–89 8 609 1,4 % 2 708 0,9 % 5 901 1,8 %
90–94 3 147 0,5 % 758 0,2 % 2 389 0,7 %
95+ 518 0,1 % 98 0,0 % 420 0,1 %
Celkem 633 925 100,0 % 309 999 100,0 % 323 926 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)