1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

k 1.7.2015
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 6 418 1,0% 3 317 1,1% 3 101 1,0%
1–4 25 515 4,0% 13 034 4,2% 12 481 3,8%
5–9 34 543 5,4% 17 585 5,7% 16 958 5,2%
10–14 28 904 4,6% 14 791 4,8% 14 113 4,3%
15–19 28 223 4,4% 14 441 4,7% 13 782 4,2%
20–24 37 810 6,0% 19 298 6,2% 18 512 5,7%
25–29 41 769 6,6% 21 269 6,9% 20 500 6,3%
30–34 42 856 6,7% 22 048 7,1% 20 808 6,4%
35–39 52 874 8,3% 27 398 8,8% 25 476 7,8%
40–44 50 819 8,0% 26 066 8,4% 24 753 7,6%
45–49 41 327 6,5% 21 007 6,8% 20 320 6,3%
50–54 40 817 6,4% 20 620 6,6% 20 197 6,2%
55–59 41 565 6,5% 20 436 6,6% 21 129 6,5%
60–64 44 393 7,0% 21 286 6,9% 23 107 7,1%
65–69 41 253 6,5% 18 767 6,0% 22 486 6,9%
70–74 29 640 4,7% 12 656 4,1% 16 984 5,2%
75–79 20 026 3,2% 7 904 2,5% 12 122 3,7%
80–84 14 730 2,3% 5 172 1,7% 9 558 2,9%
85–89 8 299 1,3% 2 528 0,8% 5 771 1,8%
90–94 2 932 0,5% 734 0,2% 2 198 0,7%
95+ 381 0,1% 71 0,0% 310 0,1%
Celkem 635 094 100,0% 310 428 100,0% 324 666 100,0%
k 31.12.2015
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 6 455 1,0% 3 337 1,1% 3 118 1,0%
1–4 25 242 4,0% 12 909 4,2% 12 333 3,8%
5–9 34 938 5,5% 17 779 5,7% 17 159 5,3%
10–14 29 249 4,6% 14 936 4,8% 14 313 4,4%
15–19 28 012 4,4% 14 390 4,6% 13 622 4,2%
20–24 36 543 5,8% 18 607 6,0% 17 936 5,5%
25–29 41 674 6,6% 21 206 6,8% 20 468 6,3%
30–34 42 303 6,7% 21 766 7,0% 20 537 6,3%
35–39 51 722 8,1% 26 832 8,6% 24 890 7,7%
40–44 52 187 8,2% 26 836 8,6% 25 351 7,8%
45–49 41 274 6,5% 20 910 6,7% 20 364 6,3%
50–54 41 118 6,5% 20 793 6,7% 20 325 6,3%
55–59 40 821 6,4% 20 139 6,5% 20 682 6,4%
60–64 44 365 7,0% 21 275 6,9% 23 090 7,1%
65–69 42 051 6,6% 19 223 6,2% 22 828 7,0%
70–74 29 828 4,7% 12 674 4,1% 17 154 5,3%
75–79 20 526 3,2% 8 138 2,6% 12 388 3,8%
80–84 14 613 2,3% 5 140 1,7% 9 473 2,9%
85–89 8 373 1,3% 2 568 0,8% 5 805 1,8%
90–94 3 001 0,5% 757 0,2% 2 244 0,7%
95+ 423 0,1% 71 0,0% 352 0,1%
Celkem 634 718 100,0% 310 286 100,0% 324 432 100,0%

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)