1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

k 1.7.2014
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 6 342 1,0 % 3 271 1,1 % 3 071 0,9 %
1–4 26 228 4,1 % 13 357 4,3 % 12 871 4,0 %
5–9 33 494 5,3 % 17 052 5,5 % 16 442 5,1 %
10–14 28 409 4,5 % 14 593 4,7 % 13 816 4,2 %
15–19 29 118 4,6 % 14 870 4,8 % 14 248 4,4 %
20–24 39 809 6,3 % 20 349 6,5 % 19 460 6,0 %
25–29 41 991 6,6 % 21 415 6,9 % 20 576 6,3 %
30–34 44 393 7,0 % 22 836 7,3 % 21 557 6,6 %
35–39 54 813 8,6 % 28 326 9,1 % 26 487 8,1 %
40–44 48 037 7,6 % 24 538 7,9 % 23 499 7,2 %
45–49 41 542 6,5 % 21 229 6,8 % 20 313 6,2 %
50–54 40 108 6,3 % 20 216 6,5 % 19 892 6,1 %
55–59 43 203 6,8 % 21 169 6,8 % 22 034 6,8 %
60–64 44 469 7,0 % 21 261 6,8 % 23 208 7,1 %
65–69 39 946 6,3 % 18 063 5,8 % 21 883 6,7 %
70–74 28 746 4,5 % 12 309 4,0 % 16 437 5,1 %
75–79 19 371 3,0 % 7 582 2,4 % 11 789 3,6 %
80–84 14 891 2,3 % 5 225 1,7 % 9 666 3,0 %
85–89 8 108 1,3 % 2 450 0,8 % 5 658 1,7 %
90–94 2 777 0,4 % 694 0,2 % 2 083 0,6 %
95+ 314 0,0 % 63 0,0 % 251 0,1 %
Celkem 636 109 100,0 % 310 868 100,0 % 325 241 100,0 %
k 31.12.2014
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 6 379 1,0 % 3 295 1,1 % 3 084 0,9 %
1–4 25 795 4,1 % 13 164 4,2 % 12 631 3,9 %
5–9 34 150 5,4 % 17 396 5,6 % 16 754 5,2 %
10–14 28 574 4,5 % 14 657 4,7 % 13 917 4,3 %
15–19 28 431 4,5 % 14 497 4,7 % 13 934 4,3 %
20–24 39 072 6,1 % 19 991 6,4 % 19 081 5,9 %
25–29 41 855 6,6 % 21 332 6,9 % 20 523 6,3 %
30–34 43 386 6,8 % 22 319 7,2 % 21 067 6,5 %
35–39 54 024 8,5 % 27 961 9,0 % 26 063 8,0 %
40–44 49 457 7,8 % 25 299 8,1 % 24 158 7,4 %
45–49 41 388 6,5 % 21 119 6,8 % 20 269 6,2 %
50–54 40 526 6,4 % 20 460 6,6 % 20 066 6,2 %
55–59 42 340 6,7 % 20 754 6,7 % 21 586 6,6 %
60–64 44 468 7,0 % 21 313 6,9 % 23 155 7,1 %
65–69 40 496 6,4 % 18 328 5,9 % 22 168 6,8 %
70–74 29 477 4,6 % 12 644 4,1 % 16 833 5,2 %
75–79 19 559 3,1 % 7 684 2,5 % 11 875 3,7 %
80–84 14 873 2,3 % 5 214 1,7 % 9 659 3,0 %
85–89 8 243 1,3 % 2 501 0,8 % 5 742 1,8 %
90–94 2 868 0,5 % 716 0,2 % 2 152 0,7 %
95+ 350 0,1 % 74 0,0 % 276 0,1 %
Celkem 635 711 100,0 % 310 718 100,0 % 324 993 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)