1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

k 1.7.2017
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 11 975 1,0 % 6 196 1,0 % 5 779 0,9 %
1–4 47 148 3,9 % 24 203 4,1 % 22 945 3,7 %
5–9 63 745 5,3 % 32 606 5,5 % 31 139 5,1 %
10–14 58 762 4,9 % 30 121 5,1 % 28 641 4,7 %
15–19 54 713 4,5 % 27 955 4,7 % 26 758 4,3 %
20–24 65 115 5,4 % 33 512 5,7 % 31 603 5,1 %
25–29 81 392 6,7 % 41 945 7,1 % 39 447 6,4 %
30–34 80 137 6,6 % 41 844 7,1 % 38 293 6,2 %
35–39 87 426 7,2 % 45 540 7,7 % 41 886 6,8 %
40–44 99 910 8,3 % 51 278 8,7 % 48 632 7,9 %
45–49 84 590 7,0 % 43 255 7,3 % 41 335 6,7 %
50–54 85 813 7,1 % 43 599 7,4 % 42 214 6,9 %
55–59 76 498 6,3 % 38 100 6,4 % 38 398 6,2 %
60–64 81 898 6,8 % 38 971 6,6 % 42 927 7,0 %
65–69 79 014 6,5 % 35 638 6,0 % 43 376 7,0 %
70–74 60 858 5,0 % 25 416 4,3 % 35 442 5,8 %
75–79 42 937 3,6 % 17 167 2,9 % 25 770 4,2 %
80–84 24 759 2,1 % 8 910 1,5 % 15 849 2,6 %
85–89 14 766 1,2 % 4 413 0,7 % 10 353 1,7 %
90–94 5 096 0,4 % 1 151 0,2 % 3 945 0,6 %
95+ 867 0,1 % 153 0,0 % 714 0,1 %
Celkem 1 207 419 100,0 % 591 973 100,0 % 615 446 100,0 %
k 31.12.2017
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 11 988 1,0 % 6 143 1,0 % 5 845 1,0 %
1–4 47 314 3,9 % 24 339 4,1 % 22 975 3,7 %
5–9 62 800 5,2 % 32 210 5,4 % 30 590 5,0 %
10–14 59 985 5,0 % 30 728 5,2 % 29 257 4,8 %
15–19 54 564 4,5 % 27 832 4,7 % 26 732 4,3 %
20–24 63 079 5,2 % 32 496 5,5 % 30 583 5,0 %
25–29 80 687 6,7 % 41 561 7,0 % 39 126 6,4 %
30–34 79 996 6,6 % 41 829 7,1 % 38 167 6,2 %
35–39 85 505 7,1 % 44 529 7,5 % 40 976 6,7 %
40–44 100 312 8,3 % 51 558 8,7 % 48 754 7,9 %
45–49 85 492 7,1 % 43 696 7,4 % 41 796 6,8 %
50–54 85 786 7,1 % 43 634 7,4 % 42 152 6,9 %
55–59 75 872 6,3 % 37 857 6,4 % 38 015 6,2 %
60–64 81 429 6,8 % 38 795 6,6 % 42 634 6,9 %
65–69 78 843 6,5 % 35 659 6,0 % 43 184 7,0 %
70–74 62 404 5,2 % 26 109 4,4 % 36 295 5,9 %
75–79 44 115 3,7 % 17 563 3,0 % 26 552 4,3 %
80–84 24 733 2,1 % 8 944 1,5 % 15 789 2,6 %
85–89 14 916 1,2 % 4 532 0,8 % 10 384 1,7 %
90–94 5 117 0,4 % 1 168 0,2 % 3 949 0,6 %
95+ 949 0,1 % 161 0,0 % 788 0,1 %
Celkem 1 205 886 100,0 % 591 343 100,0 % 614 543 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)