1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

k 1.7.2015
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 11 835 1,0% 6 059 1,0% 5 776 0,9%
1–4 47 312 3,9% 24 255 4,1% 23 057 3,7%
5–9 65 041 5,4% 33 183 5,6% 31 858 5,1%
10–14 55 709 4,6% 28 604 4,8% 27 105 4,4%
15–19 56 220 4,6% 28 763 4,8% 27 457 4,4%
20–24 74 714 6,1% 38 311 6,4% 36 403 5,9%
25–29 82 976 6,8% 42 735 7,2% 40 241 6,5%
30–34 80 754 6,6% 42 185 7,1% 38 569 6,2%
35–39 96 042 7,9% 49 725 8,4% 46 317 7,5%
40–44 96 226 7,9% 49 254 8,3% 46 972 7,6%
45–49 83 605 6,9% 42 795 7,2% 40 810 6,6%
50–54 83 978 6,9% 42 632 7,2% 41 346 6,7%
55–59 80 507 6,6% 39 578 6,6% 40 929 6,6%
60–64 84 089 6,9% 39 771 6,7% 44 318 7,1%
65–69 76 085 6,3% 34 076 5,7% 42 009 6,8%
70–74 58 163 4,8% 24 408 4,1% 33 755 5,4%
75–79 37 460 3,1% 15 050 2,5% 22 410 3,6%
80–84 25 051 2,1% 8 713 1,5% 16 338 2,6%
85–89 13 956 1,1% 3 953 0,7% 10 003 1,6%
90–94 4 894 0,4% 1 085 0,2% 3 809 0,6%
95+ 592 0,0% 116 0,0% 476 0,1%
Celkem 1 215 209 100,0% 595 251 100,0% 619 958 100,0%
k 31.12.2015
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 11 757 1,0% 6 079 1,0% 5 678 0,9%
1–4 46 735 3,9% 23 969 4,0% 22 766 3,7%
5–9 65 621 5,4% 33 431 5,6% 32 190 5,2%
10–14 56 150 4,6% 28 781 4,8% 27 369 4,4%
15–19 55 562 4,6% 28 435 4,8% 27 127 4,4%
20–24 72 229 6,0% 37 094 6,2% 35 135 5,7%
25–29 82 878 6,8% 42 672 7,2% 40 206 6,5%
30–34 80 258 6,6% 41 859 7,0% 38 399 6,2%
35–39 94 103 7,8% 48 846 8,2% 45 257 7,3%
40–44 97 707 8,1% 50 012 8,4% 47 695 7,7%
45–49 83 268 6,9% 42 644 7,2% 40 624 6,6%
50–54 84 941 7,0% 43 088 7,2% 41 853 6,8%
55–59 79 349 6,5% 39 180 6,6% 40 169 6,5%
60–64 83 653 6,9% 39 560 6,7% 44 093 7,1%
65–69 77 706 6,4% 34 895 5,9% 42 811 6,9%
70–74 57 742 4,8% 24 146 4,1% 33 596 5,4%
75–79 38 963 3,2% 15 645 2,6% 23 318 3,8%
80–84 24 923 2,1% 8 763 1,5% 16 160 2,6%
85–89 14 150 1,2% 4 052 0,7% 10 098 1,6%
90–94 4 983 0,4% 1 139 0,2% 3 844 0,6%
95+ 633 0,1% 122 0,0% 511 0,1%
Celkem 1 213 311 100,0% 594 412 100,0% 618 899 100,0%

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)