1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

k 1.7.2014
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 11 718 1,0 % 5 960 1,0 % 5 758 0,9 %
1–4 48 814 4,0 % 24 998 4,2 % 23 816 3,8 %
5–9 63 549 5,2 % 32 562 5,5 % 30 987 5,0 %
10–14 55 082 4,5 % 28 246 4,7 % 26 836 4,3 %
15–19 58 165 4,8 % 29 789 5,0 % 28 376 4,6 %
20–24 78 896 6,5 % 40 345 6,8 % 38 551 6,2 %
25–29 83 350 6,8 % 43 008 7,2 % 40 342 6,5 %
30–34 82 895 6,8 % 43 294 7,2 % 39 601 6,4 %
35–39 99 434 8,2 % 51 279 8,6 % 48 155 7,7 %
40–44 92 875 7,6 % 47 554 8,0 % 45 321 7,3 %
45–49 85 074 7,0 % 43 534 7,3 % 41 540 6,7 %
50–54 81 425 6,7 % 41 371 6,9 % 40 054 6,4 %
55–59 83 149 6,8 % 40 620 6,8 % 42 529 6,8 %
60–64 84 879 7,0 % 40 033 6,7 % 44 846 7,2 %
65–69 73 649 6,0 % 32 836 5,5 % 40 813 6,6 %
70–74 57 471 4,7 % 24 234 4,1 % 33 237 5,3 %
75–79 35 239 2,9 % 14 156 2,4 % 21 083 3,4 %
80–84 25 282 2,1 % 8 663 1,5 % 16 619 2,7 %
85–89 13 592 1,1 % 3 745 0,6 % 9 847 1,6 %
90–94 4 661 0,4 % 1 019 0,2 % 3 642 0,6 %
95+ 523 0,0 % 103 0,0 % 420 0,1 %
Celkem 1 219 722 100,0 % 597 349 100,0 % 622 373 100,0 %
k 31.12.2014
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 11 915 1,0 % 6 040 1,0 % 5 875 0,9 %
1–4 47 890 3,9 % 24 543 4,1 % 23 347 3,8 %
5–9 64 469 5,3 % 32 941 5,5 % 31 528 5,1 %
10–14 55 271 4,5 % 28 432 4,8 % 26 839 4,3 %
15–19 56 873 4,7 % 29 087 4,9 % 27 786 4,5 %
20–24 77 215 6,3 % 39 538 6,6 % 37 677 6,1 %
25–29 83 098 6,8 % 42 815 7,2 % 40 283 6,5 %
30–34 81 298 6,7 % 42 541 7,1 % 38 757 6,2 %
35–39 98 048 8,1 % 50 631 8,5 % 47 417 7,6 %
40–44 94 819 7,8 % 48 534 8,1 % 46 285 7,4 %
45–49 84 006 6,9 % 42 989 7,2 % 41 017 6,6 %
50–54 83 083 6,8 % 42 219 7,1 % 40 864 6,6 %
55–59 81 718 6,7 % 39 999 6,7 % 41 719 6,7 %
60–64 84 576 6,9 % 40 004 6,7 % 44 572 7,2 %
65–69 74 501 6,1 % 33 267 5,6 % 41 234 6,6 %
70–74 58 613 4,8 % 24 676 4,1 % 33 937 5,5 %
75–79 35 972 3,0 % 14 461 2,4 % 21 511 3,5 %
80–84 25 189 2,1 % 8 671 1,5 % 16 518 2,7 %
85–89 13 766 1,1 % 3 860 0,6 % 9 906 1,6 %
90–94 4 806 0,4 % 1 032 0,2 % 3 774 0,6 %
95+ 550 0,0 % 110 0,0 % 440 0,1 %
Celkem 1 217 676 100,0 % 596 390 100,0 % 621 286 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)