1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

k 1.7.2017
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 4 817 1,1 % 2 492 1,1 % 2 325 1,0 %
1–4 18 531 4,2 % 9 553 4,4 % 8 978 4,0 %
5–9 25 423 5,8 % 12 955 6,0 % 12 468 5,6 %
10–14 21 974 5,0 % 11 243 5,2 % 10 731 4,8 %
15–19 20 309 4,6 % 10 425 4,8 % 9 884 4,4 %
20–24 23 005 5,2 % 11 890 5,5 % 11 115 5,0 %
25–29 28 165 6,4 % 14 403 6,6 % 13 762 6,1 %
30–34 29 095 6,6 % 14 996 6,9 % 14 099 6,3 %
35–39 33 755 7,7 % 17 430 8,0 % 16 325 7,3 %
40–44 39 035 8,9 % 20 031 9,2 % 19 004 8,5 %
45–49 30 237 6,9 % 15 420 7,1 % 14 817 6,6 %
50–54 28 190 6,4 % 14 162 6,5 % 14 028 6,3 %
55–59 24 727 5,6 % 12 223 5,6 % 12 504 5,6 %
60–64 29 068 6,6 % 13 909 6,4 % 15 159 6,8 %
65–69 31 267 7,1 % 14 497 6,7 % 16 770 7,5 %
70–74 23 249 5,3 % 10 285 4,7 % 12 964 5,8 %
75–79 13 734 3,1 % 5 567 2,6 % 8 167 3,6 %
80–84 8 631 2,0 % 3 098 1,4 % 5 533 2,5 %
85–89 5 347 1,2 % 1 686 0,8 % 3 661 1,6 %
90–94 2 043 0,5 % 498 0,2 % 1 545 0,7 %
95+ 332 0,1 % 59 0,0 % 273 0,1 %
Celkem 440 934 100,0 % 216 822 100,0 % 224 112 100,0 %
k 31.12.2017
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 4 723 1,1 % 2 449 1,1 % 2 274 1,0 %
1–4 18 711 4,2 % 9 639 4,4 % 9 072 4,0 %
5–9 25 178 5,7 % 12 858 5,9 % 12 320 5,5 %
10–14 22 497 5,1 % 11 513 5,3 % 10 984 4,9 %
15–19 20 398 4,6 % 10 482 4,8 % 9 916 4,4 %
20–24 22 345 5,1 % 11 494 5,3 % 10 851 4,8 %
25–29 27 962 6,3 % 14 354 6,6 % 13 608 6,1 %
30–34 28 971 6,6 % 14 905 6,9 % 14 066 6,3 %
35–39 33 086 7,5 % 17 134 7,9 % 15 952 7,1 %
40–44 39 349 8,9 % 20 195 9,3 % 19 154 8,5 %
45–49 30 978 7,0 % 15 777 7,3 % 15 201 6,8 %
50–54 28 287 6,4 % 14 206 6,5 % 14 081 6,3 %
55–59 24 457 5,5 % 12 084 5,6 % 12 373 5,5 %
60–64 28 473 6,5 % 13 674 6,3 % 14 799 6,6 %
65–69 30 974 7,0 % 14 356 6,6 % 16 618 7,4 %
70–74 24 429 5,5 % 10 815 5,0 % 13 614 6,1 %
75–79 14 149 3,2 % 5 747 2,6 % 8 402 3,7 %
80–84 8 548 1,9 % 3 068 1,4 % 5 480 2,4 %
85–89 5 387 1,2 % 1 728 0,8 % 3 659 1,6 %
90–94 2 031 0,5 % 493 0,2 % 1 538 0,7 %
95+ 367 0,1 % 70 0,0 % 297 0,1 %
Celkem 441 300 100,0 % 217 041 100,0 % 224 259 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)