1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

k 1.7.2015
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 4 547 1,0% 2 347 1,1% 2 200 1,0%
1–4 18 585 4,2% 9 529 4,4% 9 056 4,1%
5–9 25 161 5,7% 12 799 5,9% 12 362 5,5%
10–14 20 748 4,7% 10 694 5,0% 10 054 4,5%
15–19 20 308 4,6% 10 393 4,8% 9 915 4,4%
20–24 25 693 5,9% 13 245 6,1% 12 448 5,6%
25–29 28 603 6,5% 14 623 6,8% 13 980 6,3%
30–34 29 859 6,8% 15 322 7,1% 14 537 6,5%
35–39 37 068 8,4% 19 103 8,9% 17 965 8,0%
40–44 36 466 8,3% 18 625 8,6% 17 841 8,0%
45–49 28 405 6,5% 14 480 6,7% 13 925 6,2%
50–54 27 140 6,2% 13 595 6,3% 13 545 6,1%
55–59 26 568 6,0% 13 028 6,0% 13 540 6,1%
60–64 31 185 7,1% 14 839 6,9% 16 346 7,3%
65–69 30 722 7,0% 14 290 6,6% 16 432 7,4%
70–74 19 689 4,5% 8 635 4,0% 11 054 4,9%
75–79 12 153 2,8% 4 849 2,2% 7 304 3,3%
80–84 8 913 2,0% 3 207 1,5% 5 706 2,6%
85–89 5 219 1,2% 1 525 0,7% 3 694 1,7%
90–94 1 907 0,4% 456 0,2% 1 451 0,6%
95+ 213 0,0% 43 0,0% 170 0,1%
Celkem 439 152 100,0% 215 627 100,0% 223 525 100,0%
k 31.12.2015
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 4 676 1,1% 2 395 1,1% 2 281 1,0%
1–4 18 240 4,1% 9 359 4,3% 8 881 4,0%
5–9 25 665 5,8% 13 070 6,1% 12 595 5,6%
10–14 20 825 4,7% 10 709 5,0% 10 116 4,5%
15–19 20 275 4,6% 10 385 4,8% 9 890 4,4%
20–24 25 007 5,7% 12 922 6,0% 12 085 5,4%
25–29 28 574 6,5% 14 574 6,8% 14 000 6,3%
30–34 29 519 6,7% 15 139 7,0% 14 380 6,4%
35–39 36 359 8,3% 18 779 8,7% 17 580 7,9%
40–44 37 331 8,5% 19 035 8,8% 18 296 8,2%
45–49 28 631 6,5% 14 634 6,8% 13 997 6,3%
50–54 27 517 6,3% 13 788 6,4% 13 729 6,1%
55–59 26 050 5,9% 12 771 5,9% 13 279 5,9%
60–64 30 627 7,0% 14 597 6,8% 16 030 7,2%
65–69 31 520 7,2% 14 660 6,8% 16 860 7,5%
70–74 20 069 4,6% 8 798 4,1% 11 271 5,0%
75–79 12 521 2,8% 5 044 2,3% 7 477 3,3%
80–84 8 809 2,0% 3 183 1,5% 5 626 2,5%
85–89 5 229 1,2% 1 550 0,7% 3 679 1,6%
90–94 1 964 0,4% 469 0,2% 1 495 0,7%
95+ 231 0,1% 46 0,0% 185 0,1%
Celkem 439 639 100,0% 215 907 100,0% 223 732 100,0%

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)