1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

k 1.7.2014
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 4 481 1,0 % 2 317 1,1 % 2 164 1,0 %
1–4 19 298 4,4 % 9 895 4,6 % 9 403 4,2 %
5–9 24 188 5,5 % 12 300 5,7 % 11 888 5,3 %
10–14 20 480 4,7 % 10 583 4,9 % 9 897 4,4 %
15–19 20 606 4,7 % 10 542 4,9 % 10 064 4,5 %
20–24 26 928 6,1 % 13 811 6,4 % 13 117 5,9 %
25–29 28 785 6,6 % 14 757 6,9 % 14 028 6,3 %
30–34 30 868 7,0 % 15 858 7,4 % 15 010 6,7 %
35–39 38 424 8,8 % 19 738 9,2 % 18 686 8,4 %
40–44 34 467 7,9 % 17 619 8,2 % 16 848 7,5 %
45–49 28 330 6,5 % 14 351 6,7 % 13 979 6,3 %
50–54 26 191 6,0 % 13 116 6,1 % 13 075 5,8 %
55–59 27 857 6,3 % 13 606 6,3 % 14 251 6,4 %
60–64 32 050 7,3 % 15 235 7,1 % 16 815 7,5 %
65–69 29 386 6,7 % 13 694 6,4 % 15 692 7,0 %
70–74 18 671 4,3 % 8 111 3,8 % 10 560 4,7 %
75–79 11 609 2,6 % 4 614 2,1 % 6 995 3,1 %
80–84 9 039 2,1 % 3 208 1,5 % 5 831 2,6 %
85–89 5 193 1,2 % 1 479 0,7 % 3 714 1,7 %
90–94 1 784 0,4 % 435 0,2 % 1 349 0,6 %
95+ 178 0,0 % 37 0,0 % 141 0,1 %
Celkem 438 813 100,0 % 215 306 100,0 % 223 507 100,0 %
k 31.12.2014
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 4 419 1,0 % 2 300 1,1 % 2 119 0,9 %
1–4 18 938 4,3 % 9 703 4,5 % 9 235 4,1 %
5–9 24 678 5,6 % 12 541 5,8 % 12 137 5,4 %
10–14 20 666 4,7 % 10 680 5,0 % 9 986 4,5 %
15–19 20 338 4,6 % 10 401 4,8 % 9 937 4,4 %
20–24 26 389 6,0 % 13 569 6,3 % 12 820 5,7 %
25–29 28 643 6,5 % 14 674 6,8 % 13 969 6,3 %
30–34 30 217 6,9 % 15 505 7,2 % 14 712 6,6 %
35–39 37 806 8,6 % 19 438 9,0 % 18 368 8,2 %
40–44 35 626 8,1 % 18 221 8,5 % 17 405 7,8 %
45–49 28 193 6,4 % 14 324 6,6 % 13 869 6,2 %
50–54 26 775 6,1 % 13 402 6,2 % 13 373 6,0 %
55–59 27 095 6,2 % 13 282 6,2 % 13 813 6,2 %
60–64 31 750 7,2 % 15 088 7,0 % 16 662 7,5 %
65–69 29 936 6,8 % 13 928 6,5 % 16 008 7,2 %
70–74 19 319 4,4 % 8 479 3,9 % 10 840 4,9 %
75–79 11 795 2,7 % 4 664 2,2 % 7 131 3,2 %
80–84 9 029 2,1 % 3 239 1,5 % 5 790 2,6 %
85–89 5 205 1,2 % 1 495 0,7 % 3 710 1,7 %
90–94 1 845 0,4 % 440 0,2 % 1 405 0,6 %
95+ 189 0,0 % 40 0,0 % 149 0,1 %
Celkem 438 851 100,0 % 215 413 100,0 % 223 438 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)