1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

k 1.7.2017
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 2 753 0,9 % 1 369 0,9 % 1 384 0,9 %
1–4 11 080 3,7 % 5 702 3,9 % 5 378 3,6 %
5–9 16 104 5,4 % 8 258 5,6 % 7 846 5,2 %
10–14 14 445 4,9 % 7 542 5,2 % 6 903 4,6 %
15–19 13 510 4,6 % 6 900 4,7 % 6 610 4,4 %
20–24 15 306 5,2 % 7 883 5,4 % 7 423 5,0 %
25–29 18 900 6,4 % 9 790 6,7 % 9 110 6,1 %
30–34 19 244 6,5 % 10 019 6,9 % 9 225 6,2 %
35–39 21 370 7,2 % 10 989 7,5 % 10 381 6,9 %
40–44 25 598 8,6 % 12 955 8,9 % 12 643 8,4 %
45–49 21 155 7,1 % 10 895 7,5 % 10 260 6,8 %
50–54 20 525 6,9 % 10 477 7,2 % 10 048 6,7 %
55–59 18 497 6,2 % 9 230 6,3 % 9 267 6,2 %
60–64 20 864 7,0 % 10 189 7,0 % 10 675 7,1 %
65–69 20 806 7,0 % 9 694 6,6 % 11 112 7,4 %
70–74 14 907 5,0 % 6 513 4,5 % 8 394 5,6 %
75–79 10 244 3,5 % 4 118 2,8 % 6 126 4,1 %
80–84 6 115 2,1 % 2 256 1,5 % 3 859 2,6 %
85–89 3 379 1,1 % 1 140 0,8 % 2 239 1,5 %
90–94 1 113 0,4 % 248 0,2 % 865 0,6 %
95+ 191 0,1 % 60 0,0 % 131 0,1 %
Celkem 296 106 100,0 % 146 227 100,0 % 149 879 100,0 %
k 31.12.2017
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 2 720 0,9 % 1 350 0,9 % 1 370 0,9 %
1–4 11 083 3,7 % 5 686 3,9 % 5 397 3,6 %
5–9 15 796 5,3 % 8 123 5,6 % 7 673 5,1 %
10–14 14 753 5,0 % 7 673 5,3 % 7 080 4,7 %
15–19 13 564 4,6 % 6 945 4,8 % 6 619 4,4 %
20–24 14 892 5,0 % 7 634 5,2 % 7 258 4,8 %
25–29 18 621 6,3 % 9 654 6,6 % 8 967 6,0 %
30–34 19 164 6,5 % 9 983 6,8 % 9 181 6,1 %
35–39 20 918 7,1 % 10 819 7,4 % 10 099 6,7 %
40–44 25 626 8,7 % 12 911 8,8 % 12 715 8,5 %
45–49 21 489 7,3 % 11 123 7,6 % 10 366 6,9 %
50–54 20 601 7,0 % 10 493 7,2 % 10 108 6,8 %
55–59 18 270 6,2 % 9 126 6,3 % 9 144 6,1 %
60–64 20 722 7,0 % 10 103 6,9 % 10 619 7,1 %
65–69 20 579 7,0 % 9 634 6,6 % 10 945 7,3 %
70–74 15 576 5,3 % 6 789 4,6 % 8 787 5,9 %
75–79 10 407 3,5 % 4 232 2,9 % 6 175 4,1 %
80–84 6 149 2,1 % 2 247 1,5 % 3 902 2,6 %
85–89 3 446 1,2 % 1 182 0,8 % 2 264 1,5 %
90–94 1 117 0,4 % 248 0,2 % 869 0,6 %
95+ 193 0,1 % 57 0,0 % 136 0,1 %
Celkem 295 686 100,0 % 146 012 100,0 % 149 674 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)