1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

k 1.7.2015
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 2 732 0,9% 1 420 1,0% 1 312 0,9%
1–4 11 528 3,9% 5 928 4,0% 5 600 3,7%
5–9 16 547 5,5% 8 526 5,8% 8 021 5,3%
10–14 13 637 4,6% 7 044 4,8% 6 593 4,4%
15–19 13 561 4,5% 6 941 4,7% 6 620 4,4%
20–24 17 516 5,9% 9 048 6,1% 8 468 5,6%
25–29 19 710 6,6% 10 179 6,9% 9 531 6,3%
30–34 19 537 6,5% 10 168 6,9% 9 369 6,2%
35–39 23 967 8,0% 12 220 8,3% 11 747 7,8%
40–44 24 467 8,2% 12 502 8,5% 11 965 7,9%
45–49 20 524 6,9% 10 515 7,1% 10 009 6,6%
50–54 20 007 6,7% 10 240 6,9% 9 767 6,5%
55–59 19 901 6,7% 9 858 6,7% 10 043 6,6%
60–64 21 695 7,3% 10 527 7,1% 11 168 7,4%
65–69 20 128 6,7% 9 275 6,3% 10 853 7,2%
70–74 13 397 4,5% 5 826 4,0% 7 571 5,0%
75–79 9 356 3,1% 3 701 2,5% 5 655 3,7%
80–84 5 975 2,0% 2 253 1,5% 3 722 2,5%
85–89 3 128 1,0% 963 0,7% 2 165 1,4%
90–94 1 077 0,4% 259 0,2% 818 0,5%
95+ 116 0,0% 34 0,0% 82 0,1%
Celkem 298 506 100,0% 147 427 100,0% 151 079 100,0%
k 31.12.2015
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 2 728 0,9% 1 407 1,0% 1 321 0,9%
1–4 11 239 3,8% 5 797 3,9% 5 442 3,6%
5–9 16 735 5,6% 8 630 5,9% 8 105 5,4%
10–14 13 680 4,6% 7 083 4,8% 6 597 4,4%
15–19 13 458 4,5% 6 883 4,7% 6 575 4,4%
20–24 16 986 5,7% 8 803 6,0% 8 183 5,4%
25–29 19 502 6,5% 10 046 6,8% 9 456 6,3%
30–34 19 427 6,5% 10 130 6,9% 9 297 6,2%
35–39 23 277 7,8% 11 901 8,1% 11 376 7,5%
40–44 24 938 8,4% 12 692 8,6% 12 246 8,1%
45–49 20 525 6,9% 10 513 7,1% 10 012 6,6%
50–54 20 196 6,8% 10 347 7,0% 9 849 6,5%
55–59 19 573 6,6% 9 718 6,6% 9 855 6,5%
60–64 21 467 7,2% 10 448 7,1% 11 019 7,3%
65–69 20 639 6,9% 9 481 6,4% 11 158 7,4%
70–74 13 416 4,5% 5 866 4,0% 7 550 5,0%
75–79 9 646 3,2% 3 819 2,6% 5 827 3,9%
80–84 5 986 2,0% 2 248 1,5% 3 738 2,5%
85–89 3 178 1,1% 1 016 0,7% 2 162 1,4%
90–94 1 099 0,4% 258 0,2% 841 0,6%
95+ 133 0,0% 39 0,0% 94 0,1%
Celkem 297 828 100,0% 147 125 100,0% 150 703 100,0%

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)