1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

k 1.7.2014
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 2 774 0,9 % 1 437 1,0 % 1 337 0,9 %
1–4 12 130 4,0 % 6 231 4,2 % 5 899 3,9 %
5–9 16 015 5,3 % 8 248 5,6 % 7 767 5,1 %
10–14 13 565 4,5 % 6 972 4,7 % 6 593 4,3 %
15–19 13 987 4,7 % 7 200 4,9 % 6 787 4,5 %
20–24 18 444 6,2 % 9 518 6,4 % 8 926 5,9 %
25–29 20 027 6,7 % 10 367 7,0 % 9 660 6,4 %
30–34 20 062 6,7 % 10 420 7,0 % 9 642 6,4 %
35–39 25 157 8,4 % 12 770 8,6 % 12 387 8,2 %
40–44 23 461 7,8 % 12 035 8,1 % 11 426 7,5 %
45–49 20 641 6,9 % 10 568 7,1 % 10 073 6,6 %
50–54 19 521 6,5 % 9 933 6,7 % 9 588 6,3 %
55–59 20 652 6,9 % 10 250 6,9 % 10 402 6,9 %
60–64 22 077 7,4 % 10 646 7,2 % 11 431 7,5 %
65–69 19 230 6,4 % 8 869 6,0 % 10 361 6,8 %
70–74 13 202 4,4 % 5 699 3,8 % 7 503 4,9 %
75–79 8 885 3,0 % 3 512 2,4 % 5 373 3,5 %
80–84 5 900 2,0 % 2 221 1,5 % 3 679 2,4 %
85–89 3 057 1,0 % 870 0,6 % 2 187 1,4 %
90–94 1 003 0,3 % 253 0,2 % 750 0,5 %
95+ 90 0,0 % 22 0,0 % 68 0,0 %
Celkem 299 880 100,0 % 148 041 100,0 % 151 839 100,0 %
k 31.12.2014
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 2 737 0,9 % 1 433 1,0 % 1 304 0,9 %
1–4 11 814 3,9 % 6 057 4,1 % 5 757 3,8 %
5–9 16 354 5,5 % 8 420 5,7 % 7 934 5,2 %
10–14 13 582 4,5 % 7 003 4,7 % 6 579 4,3 %
15–19 13 654 4,6 % 7 000 4,7 % 6 654 4,4 %
20–24 18 039 6,0 % 9 296 6,3 % 8 743 5,8 %
25–29 19 928 6,7 % 10 323 7,0 % 9 605 6,3 %
30–34 19 657 6,6 % 10 214 6,9 % 9 443 6,2 %
35–39 24 672 8,2 % 12 547 8,5 % 12 125 8,0 %
40–44 24 010 8,0 % 12 317 8,3 % 11 693 7,7 %
45–49 20 542 6,9 % 10 516 7,1 % 10 026 6,6 %
50–54 19 839 6,6 % 10 133 6,9 % 9 706 6,4 %
55–59 20 245 6,8 % 10 001 6,8 % 10 244 6,8 %
60–64 21 935 7,3 % 10 608 7,2 % 11 327 7,5 %
65–69 19 631 6,6 % 9 070 6,1 % 10 561 7,0 %
70–74 13 389 4,5 % 5 789 3,9 % 7 600 5,0 %
75–79 9 064 3,0 % 3 581 2,4 % 5 483 3,6 %
80–84 5 962 2,0 % 2 255 1,5 % 3 707 2,4 %
85–89 3 082 1,0 % 915 0,6 % 2 167 1,4 %
90–94 1 058 0,4 % 261 0,2 % 797 0,5 %
95+ 99 0,0 % 28 0,0 % 71 0,0 %
Celkem 299 293 100,0 % 147 767 100,0 % 151 526 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)