1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

k 1.7.2017
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 13 325 1,1 % 6 833 1,2 % 6 492 1,1 %
1–4 51 115 4,3 % 26 152 4,5 % 24 963 4,1 %
5–9 64 491 5,5 % 32 892 5,7 % 31 599 5,3 %
10–14 54 991 4,7 % 28 285 4,9 % 26 706 4,4 %
15–19 49 153 4,2 % 25 236 4,4 % 23 917 4,0 %
20–24 59 483 5,0 % 30 353 5,2 % 29 130 4,8 %
25–29 76 560 6,5 % 39 030 6,7 % 37 530 6,2 %
30–34 85 146 7,2 % 44 021 7,6 % 41 125 6,8 %
35–39 94 967 8,0 % 48 857 8,4 % 46 110 7,7 %
40–44 101 618 8,6 % 52 099 9,0 % 49 519 8,2 %
45–49 79 274 6,7 % 40 794 7,0 % 38 480 6,4 %
50–54 76 499 6,5 % 38 945 6,7 % 37 554 6,2 %
55–59 69 646 5,9 % 34 748 6,0 % 34 898 5,8 %
60–64 77 655 6,6 % 37 242 6,4 % 40 413 6,7 %
65–69 73 566 6,2 % 33 681 5,8 % 39 885 6,6 %
70–74 61 610 5,2 % 26 783 4,6 % 34 827 5,8 %
75–79 40 491 3,4 % 16 311 2,8 % 24 180 4,0 %
80–84 26 457 2,2 % 9 482 1,6 % 16 975 2,8 %
85–89 16 953 1,4 % 5 144 0,9 % 11 809 2,0 %
90–94 6 271 0,5 % 1 577 0,3 % 4 694 0,8 %
95+ 1 206 0,1 % 257 0,0 % 949 0,2 %
Celkem 1 180 477 100,0 % 578 722 100,0 % 601 755 100,0 %
k 31.12.2017
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 13 463 1,1 % 6 905 1,2 % 6 558 1,1 %
1–4 51 626 4,4 % 26 415 4,6 % 25 211 4,2 %
5–9 64 365 5,4 % 32 831 5,7 % 31 534 5,2 %
10–14 56 206 4,8 % 28 882 5,0 % 27 324 4,5 %
15–19 49 463 4,2 % 25 404 4,4 % 24 059 4,0 %
20–24 57 724 4,9 % 29 430 5,1 % 28 294 4,7 %
25–29 76 337 6,5 % 38 905 6,7 % 37 432 6,2 %
30–34 84 610 7,2 % 43 728 7,5 % 40 882 6,8 %
35–39 93 639 7,9 % 48 233 8,3 % 45 406 7,5 %
40–44 103 149 8,7 % 52 833 9,1 % 50 316 8,3 %
45–49 80 625 6,8 % 41 484 7,2 % 39 141 6,5 %
50–54 76 820 6,5 % 39 160 6,7 % 37 660 6,2 %
55–59 68 712 5,8 % 34 390 5,9 % 34 322 5,7 %
60–64 77 240 6,5 % 37 033 6,4 % 40 207 6,7 %
65–69 73 419 6,2 % 33 786 5,8 % 39 633 6,6 %
70–74 63 188 5,3 % 27 402 4,7 % 35 786 5,9 %
75–79 41 647 3,5 % 16 824 2,9 % 24 823 4,1 %
80–84 26 341 2,2 % 9 454 1,6 % 16 887 2,8 %
85–89 17 033 1,4 % 5 186 0,9 % 11 847 2,0 %
90–94 6 312 0,5 % 1 595 0,3 % 4 717 0,8 %
95+ 1 288 0,1 % 272 0,0 % 1 016 0,2 %
Celkem 1 183 207 100,0 % 580 152 100,0 % 603 055 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)