1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

k 1.7.2015
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 12 812 1,1% 6 569 1,1% 6 243 1,0%
1–4 50 281 4,3% 25 740 4,5% 24 541 4,1%
5–9 63 133 5,4% 32 257 5,6% 30 876 5,2%
10–14 51 132 4,4% 26 263 4,6% 24 869 4,2%
15–19 49 576 4,2% 25 410 4,4% 24 166 4,0%
20–24 67 358 5,7% 34 414 6,0% 32 944 5,5%
25–29 77 820 6,6% 39 669 6,9% 38 151 6,4%
30–34 86 961 7,4% 44 823 7,8% 42 138 7,0%
35–39 101 137 8,6% 52 032 9,1% 49 105 8,2%
40–44 93 736 8,0% 48 112 8,4% 45 624 7,6%
45–49 76 460 6,5% 39 282 6,8% 37 178 6,2%
50–54 74 440 6,3% 37 789 6,6% 36 651 6,1%
55–59 74 594 6,4% 36 865 6,4% 37 729 6,3%
60–64 78 461 6,7% 37 437 6,5% 41 024 6,9%
65–69 73 496 6,3% 33 356 5,8% 40 140 6,7%
70–74 55 690 4,7% 24 192 4,2% 31 498 5,3%
75–79 36 288 3,1% 14 423 2,5% 21 865 3,7%
80–84 27 102 2,3% 9 572 1,7% 17 530 2,9%
85–89 16 299 1,4% 4 881 0,8% 11 418 1,9%
90–94 5 930 0,5% 1 444 0,3% 4 486 0,7%
95+ 857 0,1% 185 0,0% 672 0,1%
Celkem 1 173 563 100,0% 574 715 100,0% 598 848 100,0%
k 31.12.2015
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 12 802 1,1% 6 491 1,1% 6 311 1,1%
1–4 50 112 4,3% 25 708 4,5% 24 404 4,1%
5–9 64 090 5,5% 32 766 5,7% 31 324 5,2%
10–14 51 917 4,4% 26 620 4,6% 25 297 4,2%
15–19 49 135 4,2% 25 255 4,4% 23 880 4,0%
20–24 65 488 5,6% 33 439 5,8% 32 049 5,3%
25–29 77 210 6,6% 39 251 6,8% 37 959 6,3%
30–34 86 472 7,4% 44 644 7,8% 41 828 7,0%
35–39 99 660 8,5% 51 300 8,9% 48 360 8,1%
40–44 96 199 8,2% 49 392 8,6% 46 807 7,8%
45–49 76 659 6,5% 39 279 6,8% 37 380 6,2%
50–54 75 361 6,4% 38 303 6,7% 37 058 6,2%
55–59 73 164 6,2% 36 252 6,3% 36 912 6,2%
60–64 78 485 6,7% 37 501 6,5% 40 984 6,8%
65–69 74 491 6,3% 33 885 5,9% 40 606 6,8%
70–74 56 293 4,8% 24 400 4,2% 31 893 5,3%
75–79 37 197 3,2% 14 857 2,6% 22 340 3,7%
80–84 26 839 2,3% 9 546 1,7% 17 293 2,9%
85–89 16 545 1,4% 4 987 0,9% 11 558 1,9%
90–94 5 995 0,5% 1 457 0,3% 4 538 0,8%
95+ 911 0,1% 203 0,0% 708 0,1%
Celkem 1 175 025 100,0% 575 536 100,0% 599 489 100,0%

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)