1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

k 1.7.2014
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 12 612 1,1 % 6 473 1,1 % 6 139 1,0 %
1–4 50 892 4,3 % 25 983 4,5 % 24 909 4,2 %
5–9 60 956 5,2 % 31 174 5,4 % 29 782 5,0 %
10–14 49 836 4,3 % 25 644 4,5 % 24 192 4,0 %
15–19 51 113 4,4 % 26 075 4,6 % 25 038 4,2 %
20–24 70 374 6,0 % 35 942 6,3 % 34 432 5,8 %
25–29 79 158 6,8 % 40 565 7,1 % 38 593 6,5 %
30–34 88 761 7,6 % 45 569 8,0 % 43 192 7,2 %
35–39 103 320 8,8 % 53 084 9,3 % 50 236 8,4 %
40–44 88 631 7,6 % 45 511 7,9 % 43 120 7,2 %
45–49 76 658 6,5 % 39 455 6,9 % 37 203 6,2 %
50–54 72 380 6,2 % 36 696 6,4 % 35 684 6,0 %
55–59 77 307 6,6 % 37 937 6,6 % 39 370 6,6 %
60–64 78 301 6,7 % 37 284 6,5 % 41 017 6,9 %
65–69 72 038 6,2 % 32 607 5,7 % 39 431 6,6 %
70–74 53 453 4,6 % 23 206 4,1 % 30 247 5,1 %
75–79 35 115 3,0 % 13 870 2,4 % 21 245 3,6 %
80–84 27 544 2,4 % 9 610 1,7 % 17 934 3,0 %
85–89 15 868 1,4 % 4 678 0,8 % 11 190 1,9 %
90–94 5 643 0,5 % 1 390 0,2 % 4 253 0,7 %
95+ 718 0,1 % 139 0,0 % 579 0,1 %
Celkem 1 170 678 100,0 % 572 892 100,0 % 597 786 100,0 %
k 31.12.2014
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 12 820 1,1 % 6 647 1,2 % 6 173 1,0 %
1–4 50 447 4,3 % 25 772 4,5 % 24 675 4,1 %
5–9 62 222 5,3 % 31 768 5,5 % 30 454 5,1 %
10–14 50 385 4,3 % 25 913 4,5 % 24 472 4,1 %
15–19 50 049 4,3 % 25 575 4,5 % 24 474 4,1 %
20–24 69 257 5,9 % 35 398 6,2 % 33 859 5,7 %
25–29 78 480 6,7 % 40 103 7,0 % 38 377 6,4 %
30–34 87 506 7,5 % 45 023 7,8 % 42 483 7,1 %
35–39 102 700 8,8 % 52 799 9,2 % 49 901 8,3 %
40–44 91 350 7,8 % 46 860 8,2 % 44 490 7,4 %
45–49 76 307 6,5 % 39 296 6,8 % 37 011 6,2 %
50–54 73 568 6,3 % 37 295 6,5 % 36 273 6,1 %
55–59 76 054 6,5 % 37 486 6,5 % 38 568 6,4 %
60–64 78 480 6,7 % 37 397 6,5 % 41 083 6,9 %
65–69 72 548 6,2 % 32 849 5,7 % 39 699 6,6 %
70–74 55 130 4,7 % 24 000 4,2 % 31 130 5,2 %
75–79 35 423 3,0 % 14 005 2,4 % 21 418 3,6 %
80–84 27 415 2,3 % 9 623 1,7 % 17 792 3,0 %
85–89 16 060 1,4 % 4 777 0,8 % 11 283 1,9 %
90–94 5 858 0,5 % 1 429 0,2 % 4 429 0,7 %
95+ 794 0,1 % 163 0,0 % 631 0,1 %
Celkem 1 172 853 100,0 % 574 178 100,0 % 598 675 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)