1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

k 1.7.2017
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 6 777 1,1 % 3 489 1,1 % 3 288 1,0 %
1–4 26 328 4,1 % 13 598 4,3 % 12 730 3,9 %
5–9 35 179 5,5 % 18 024 5,7 % 17 155 5,3 %
10–14 31 349 4,9 % 16 047 5,1 % 15 302 4,7 %
15–19 28 717 4,5 % 14 768 4,7 % 13 949 4,3 %
20–24 33 154 5,2 % 17 021 5,4 % 16 133 5,0 %
25–29 40 716 6,4 % 20 900 6,6 % 19 816 6,1 %
30–34 41 410 6,5 % 21 339 6,8 % 20 071 6,2 %
35–39 48 086 7,5 % 24 640 7,8 % 23 446 7,2 %
40–44 53 934 8,4 % 27 311 8,7 % 26 623 8,2 %
45–49 43 422 6,8 % 21 959 7,0 % 21 463 6,6 %
50–54 42 053 6,6 % 21 349 6,8 % 20 704 6,4 %
55–59 39 502 6,2 % 19 697 6,2 % 19 805 6,1 %
60–64 45 054 7,0 % 22 328 7,1 % 22 726 7,0 %
65–69 42 566 6,7 % 20 258 6,4 % 22 308 6,9 %
70–74 33 500 5,2 % 15 029 4,8 % 18 471 5,7 %
75–79 20 970 3,3 % 8 593 2,7 % 12 377 3,8 %
80–84 14 485 2,3 % 5 305 1,7 % 9 180 2,8 %
85–89 8 603 1,3 % 2 847 0,9 % 5 756 1,8 %
90–94 2 876 0,4 % 757 0,2 % 2 119 0,7 %
95+ 499 0,1 % 97 0,0 % 402 0,1 %
Celkem 639 180 100,0 % 315 356 100,0 % 323 824 100,0 %
k 31.12.2017
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 6 841 1,1 % 3 482 1,1 % 3 359 1,0 %
1–4 26 387 4,1 % 13 628 4,3 % 12 759 3,9 %
5–9 34 947 5,5 % 17 965 5,7 % 16 982 5,2 %
10–14 31 994 5,0 % 16 339 5,2 % 15 655 4,8 %
15–19 28 816 4,5 % 14 835 4,7 % 13 981 4,3 %
20–24 32 323 5,0 % 16 595 5,3 % 15 728 4,9 %
25–29 40 528 6,3 % 20 829 6,6 % 19 699 6,1 %
30–34 41 278 6,4 % 21 305 6,7 % 19 973 6,2 %
35–39 47 157 7,4 % 24 177 7,7 % 22 980 7,1 %
40–44 54 495 8,5 % 27 654 8,8 % 26 841 8,3 %
45–49 44 287 6,9 % 22 383 7,1 % 21 904 6,8 %
50–54 42 171 6,6 % 21 444 6,8 % 20 727 6,4 %
55–59 38 867 6,1 % 19 355 6,1 % 19 512 6,0 %
60–64 44 934 7,0 % 22 255 7,0 % 22 679 7,0 %
65–69 42 336 6,6 % 20 234 6,4 % 22 102 6,8 %
70–74 34 733 5,4 % 15 603 4,9 % 19 130 5,9 %
75–79 21 548 3,4 % 8 873 2,8 % 12 675 3,9 %
80–84 14 360 2,2 % 5 249 1,7 % 9 111 2,8 %
85–89 8 733 1,4 % 2 909 0,9 % 5 824 1,8 %
90–94 2 924 0,5 % 792 0,3 % 2 132 0,7 %
95+ 537 0,1 % 107 0,0 % 430 0,1 %
Celkem 640 196 100,0 % 316 013 100,0 % 324 183 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)